The Servant King

Blog

zondag 20 november 2016Aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) en in de met het LTS verbonden kerken is het deze zondag Christus Koning-zondag, een betrekkelijk nieuwe liturgische traditie die wil benadrukken dat de heersende machten – welke ideologie ze ook vertegenwoordigen - niet het laatste woord hebben. Christus Koning is daarom in de eerste plaats de koning die niet kwam om gediend worden, maar om te dienen. Deze laatste dagen van het kerkelijk jaar staan hier in Hong Kong daarom niet helemaal toevallig in het teken van dienen en dienstbaarheid.

Zo was er de bijeenkomst van het Hong Kong Church Network for the Poor (HKCNP), een netwerk waarbij alle protestants-kerkelijke richtingen betrokken zijn. Het netwerk helpt lokale gemeenten zich te organiseren in de bestrijding van armoede.

Dat is aan de orde van de dag: in Hong Kong is de kloof tussen arm en rijk alleen maar aan het toenemen. Hoe rijk de stad ook lijkt te zijn, het aantal mensen in de marge neemt, ook zichtbaar, toe.  Bejaarden die papier en karton verzamelen, street sleepers en gehandicapte zangers die hun kost bij elkaar moeten bedelen. Minder zichtbaar zijn de dakmensen, die in schamele optrekjes op de daken van wolkenkrabbers wonen of de  (meer dan 300.000) buitenlandse domestic helpers die in hun werkhuizen in of op kasten moeten slapen.  

Er zijn kerken met een traditie in het organiseren maatschappelijk werk (van ‘elderly homes’ tot aan voedselbanken), andere kerken willen niets liever dan nu aan de slag gaan om de problemen in hun directe omgeving te helpen oplossen. Met name voor hen is HKCNP opgericht, er is genoeg te doen en tegelijkertijd is het van belang om dat zo gecoördineerd mogelijk te doen. De sprekers op de bijeenkomst waren, zonder uitzondering, ervaringsdeskundigen: predikanten die zelf in de marge van de samenleving hadden geleefd, als dakloze, als verslaafde, en zich bekeerd hadden tot een ander leven en nu bezig zijn hun pioniersplekken te organiseren.

 

In deze zelfde week was er aan LTS een intensieve cursus diaconaat, gegeven door gastdocent dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconie aan de Protestantse Theologische Universiteit.  Het ging onder meer over die pioniersplekken in de diaconale hulpverlening, over hoe de kerk verantwoordelijk te maken en hoe ‘gewoon’ te beginnen.

Het is volstrekt duidelijk dat Christus een ánder soort koning is, anders dan al die nieuwgekozen (of zelfbenoemde) wereldleiders bij elkaar. Des te actueler blijft zijn voorbeeld van de Servant King, de koning die de komst van een ánder Rijk aankondigde. Het valt niet mee dat ook in de praktijk van alledag zo te beleven. In landen als Myanmar en Laos, en ook in China, willen christenen graag zelf meebeslissen over hun dienstbaarheid, maar veel ruimte om dat ook echt te doen is er voorlopig niet.

Des te intensiever beleefden, hier in Hong Kong, de viering van de 13e verjaardag van de Indonesian Christian Fellowship, een gemeente van Indonesische domestic helpers. In een heel feestelijke kerkdienst, werd de dienstbaarheid van deze ‘helpers’ zichtbaar gemaakt en uitbundig gevierd.

ICF%2013th%20anniversary.jpg

 

Hong Kong, 20 november 2016,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.