Verschil moet er zijn

Blog

donderdag 1 december 2016De tijd vliegt. Het vertrek naar Zuid Afrika komt steeds dichterbij. De eerste maand van het voorbereidingstraject is alweer voorbij. Ik deel graag iets van wat mij de afgelopen weken heeft bezig gehouden.

Het is een belangrijk onderdeel van mijn uitzending om het leren van elkaar vorm te geven. Afgelopen maand heb ik hier veel over nagedacht en gesprekken over gevoerd. Hoe kan dit gedaan worden? Het is duidelijk dat de Nederlandse context verschilt van de Zuid-Afrikaanse, in leven en geloven. Maar dat betekent niet dat wij niet van elkaar zouden kunnen leren. Integendeel.

Verbondenheid

De bekende Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu zei eens:

“Differences are not intended to separate, to alienate. We are different precisely in order to realize our need of one another.”

Verschillen zijn er niet om mensen van elkaar te vervreemden. We zijn verschillend, zodat we realiseren dat we elkaar nodig hebben. Het gaat dan om verschillen in visies en overtuigingen, in cultuur en gebruiken, in huidskleur of achtergrond. Verschillen tussen mensen, die ons niet hoeven te scheiden, maar juist kunnen verbinden.

Ontmoeting en openheid

In mijn uitzending zoek ik naar manieren waarop wij elkaar, met al onze verschillen, echt kunnen ontmoeten. Manieren waarop we ons met de ander kunnen verbinden. Als mensen onderling. Als kerk in Nederland, als kerk in Zuid Afrika. Als gelovigen van verschillende continenten. Elkaar echt ontmoeten vraagt openheid. Ik hoop die openheid in mijn uitzending zelf steeds weer te vinden en ook door te geven.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.