Oud en Nieuw

Blog

zondag 22 januari 2017De jaarwisseling van Oud naar Nieuw is hier aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) China eigenlijk een periode van zo’n twee maanden – en duurt van december, als het semester wordt afgesloten, tot eind januari/begin februari, als het Chinees Nieuwjaar begint. Het Chinees Nieuwjaar – en 2017 is het jaar van de haan - valt dit jaar op vrijdagavond 27 januari en heel Hong Kong is bezig zich daarop voor te bereiden. Vanaf vandaag, zondagmiddag twaalf uur, zijn de bloemenmarkten open, voor bloemen en planten en zoveel andere artikelen om straks het nieuwe jaar zo feestelijk mogelijk in te luiden.

Intussen is aan het LTS het nieuwe semester in volle gang. Het jaarrooster loopt van begin januari tot juni en van september tot vlak voor Kerst.

Wat ons betreft was december een maand van bijeenkomsten over godsdienst en samenleving.  

In Nanjing, China, was Kathleen gevraagd te spreken op een door Amity Foundation georganiseerde conferentie over het belang van religie voor duurzame ontwikkeling en in Hong Kong namen we deel aan debatten over kerk en samenleving in de verschillende China’s, van de Hong Kong Baptist University.

Nu in dit nieuwe semester geven we samen, weer, de cursus kerk en samenleving, die meer in het algemeen over ‘publieke theologie’ gaat. De meeste studenten van deze tweede groep komen uit Hong Kong en Myanmar.

De eerste keer (in 2015) was er, interessant genoeg, ook een viertal studenten uit ‘mainland’ China.  Als het over kerk en samenleving gaat, komt voor China al heel snel de vraag naar de relatie tussen kerk en staat aan de orde. Daar is genoeg over te zeggen (en dat zullen we, de komende tijd, zeker doen), vooral op dit moment, omdat vanaf 1 januari het overheidsbeleid voor religieuze én niet-gouvernementele organisaties is aangescherpt.

De vier Chinese studenten van die eerste cursus zijn, nu in december, afgestudeerd. Zij zijn, na twee jaar ‘Hong Kong’ teruggekeerd naar hun gemeente, naar een dagelijks leven waarin zij zo ongeveer zeven dagen per week klaar moeten staan om te dienen en voor te gaan.

Niet alleen in China, ook in Myanmar is de relatie kerk en samenleving op z’n minst gespannen te noemen. In de daar nog altijd voortdurende binnenlandse oorlog tussen het regeringsleger en eenheden van de minderheidsgroepen in het oosten van het land, zijn opnieuw burgers het slachtoffer en wordt mensen die daarover willen berichten het zwijgen opgelegd. Zo zijn twee baptistenpredikanten als vermist opgegeven nadat zij journalisten hadden verteld van het brand steken van een kerk.

In onze tweede cursus Church & Society gaan we dieper in op alle problemen en uitdagingen waarmee onze studenten uit  Myanmar en Hong Kong worden geconfronteerd.

Hong Kong, 22 januari 2017,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

PS: We zijn van plan om in de periode van (vrijdag) 7 tot en met (zondag) 23 april 2017 op verlof naar Nederland te komen. 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.