Publieke Theologie

Blog

dinsdag 3 januari 2017Het werk dat het Beyers Naudé Centrum doet, valt onder de term ‘Publieke Theologie’. Ik heb al veel de vraag gekregen wat dat nu precies is. Ik ben erachter gekomen dat dit nog niet zo makkelijk uit te leggen is. In deze blog doe ik een poging.

Dat het niet gemakkelijk uit te leggen is wat Publieke Theologie is, komt vooral doordat het geen eenduidige term is. De meningen verschillen over wat het precies is en hoe het eruit ziet of zou moeten zien.

Het publieke leven

Heel algemeen geformuleerd is Publieke Theologie theologie die zich bezig houdt met het ‘publieke leven’. Meestal worden daarmee alle facetten van de samenleving bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan politiek, economie, ethiek, het sociale leven en de media. Publieke Theologie zoekt heel specifiek naar de betekenis en rol van kerk en theologie in de samenleving. Per context verschilt het sterk hoe dit wordt gedaan en wat passend is.

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika speelden kerken en theologie in de tijd van de apartheid een grote rol. Op basis van bepaalde theologische overtuigingen werd apartheid door sommige kerken ondersteund, maar werd er door vele kerken juist ook tegen gestreden. Theologie was op allerlei manieren in het publieke leven aanwezig. Sinds Zuid-Afrika een democratie is geworden, wordt er gezocht naar nieuwe manieren waarop theologie en geloofsgemeenschappen een opbouwende rol in de samenleving kunnen spelen.

Het Beyers Naudé Centrum

Het Beyers Naudé Centrum richt zich specifiek op Publieke Theologie in Zuid-Afrikaanse context. Het centrum zoekt naar de betekenis en rol van (vooral de christelijke) religie en van geloofsgemeenschappen voor en in het publieke leven. En ook andersom wordt er gewerkt: wat is de betekenis van dit publieke leven voor de geloofsgemeenschappen?

Theorie en praktijk

Er is veel meer over te vertellen, maar heel beknopt is dit de kern. Al met al is het dit keer een wat theoretisch verhaal. Ik hoop de komende tijd ook praktische voorbeelden van Publieke Theologie te kunnen geven.

 

P.S. De afbeelding boven deze blog is een foto van Christiaan Frederik Beyers Naudé, de anti-apartheidstheoloog naar wie het Beyers Naudé Centrum is vernoemd.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.