Amčkin moekadasie / Mekomoot kedoshiem [Heilige plaatsen]

Blog

zaterdag 4 maart 2017WEBLOG 34, 3 MAART 2017 Eind februari, begin maart is het in veel Europese landen voorjaarsvakantie. Gezien de hoeveelheden bleke koppies die nu aan ons voorbijtrekken, hebben we een bruin vermoeden dat dit weekje vrij voor velen een excuus is om hier lekker te komen opwarmen. Echte Heilige Land fans grijpen het moment natuurlijk aan om van Yad Vashem naar Klaagmuur naar Geboortekerk naar Tent of Nations te trekken. Nu kan dat nog, over een week of wat loopt de favoriete route alweer van terrasparasol naar ijssalon naar grote schaduwrijke boom naar aircobus.

koptekst%20levant.jpg

Ook wij hebben deze dagen onze portie Nederlandse bezoekersgroepen in de Redeemer Church en het Bible College, en merken hoe gevarieerd hun focus is. Sommigen komen vooral om de plaatsen te bezoeken waar Jezus heeft rondgelopen, anderen zijn meer geďnteresseerd in het Jodendom, weer anderen willen het leed van de Palestijnen mee ervaren. Zelden doet men alle drie en als we onze presentatie houden over de 200.000 lokale Palestijnse en Joodse gelovigen in Jezus, horen we regelmatig: ‘daar weet ik eigenlijk niets van’. En dat terwijl de Kerk hier ontstaan is. Kennelijk maak je als toerist niet automatisch de koppeling tussen ‘dode’ en ‘levende’ stenen.

Dat was ook waar de preek in de Redeemer Church over ging afgelopen zondag. Aan het begin van de vasten-/lijdens-/40-dagentijd geven we die (met toestemming van de predikant en slordig door ons samengevat, anders ben je nog twintig minuten bezig) graag aan je mee. Maar eerst de tekst, vers 1-8 van Mattheüs 17, over de verheerlijking van Jezus:

Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes mee naar een hoge berg en veranderde voor hun ogen van gedaante; Zijn gezicht begon te stralen als de zon, en Zijn kleding werd wit als het licht. En ze zagen Mozes en Elia met Hem praten. Petrus zei tegen Jezus: ‘Heer, het is mooi dat we hier zijn! Als U wilt, laten we hier dan drie tenten opzetten, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Terwijl hij nog sprak, overschaduwde een wolk van licht hen, en een stem zei vanuit de wolk: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik veel vreugde vind. Luister naar Hem!’ Toen de discipelen dat hoorden, lieten ze zich voorover op de grond vallen en werden erg bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en wees niet bang!’ Toen ze opkeken, zagen ze alleen Jezus, verder niemand.

“Petrus’ eerste reactie was: ‘Wat een geweldige PLEK, laten we HIER voor altijd blijven en een paar onderkomens bouwen. Als Mozes en Elia hier zijn, dan moet dit wel een heilige berg zijn. En als Jezus hier schittert, dan is het heilige grond.’ Vandaag de dag koesteren we het idee van bijzondere plaatsen en uitzonderlijk heilige grond nog steeds. Wie in Jeruzalem woont, heeft waarschijnlijk al vaak de vraag gehad hoe het is om in de heilige stad te leven. Ik probeer als dominee dan altijd iets van de dagelijkse realiteit te delen: hoe moeilijk de mensen die ik ontmoet het hier hebben, ook de Palestijnse christenen in de Westbank, die door de Muur tussen hen en Jeruzalem zo beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. En ik vertel ook waar ik Jezus ontmoet in mijn naaste, aan beide kanten van de Muur. Toch is er altijd wel iemand die daarna zegt: ‘Wat moet het fantastisch zijn om te lopen waar Jezus 2000 jaar geleden gelopen heeft. Wat moet het mooi zijn om hier te zijn!’

Net als de discipelen worden we van nature aangetrokken door heilige grond, heilige plaatsen en heilige steden. We zoeken er verbinding met God, willen het goddelijke ervaren en een glimp opvangen van hemelse schoonheid en vrede te midden van de gebrokenheid om ons heen. En precies weten waar we die verbinding kunnen maken. Het zou fijn zijn als we wisten waar we heilige grond kunnen vinden en hoe we die plek voor eeuwig in een doosje kunnen stoppen. En ja, dit is de plek waar Jezus werd verheerlijkt in het bijzijn van Zijn discipelen en waar zij heiligen uit het verleden ontmoeten. De boodschap van deze tekst gaat echter niet over een heilige plaats. Waarover dan wel? Het antwoord komt als de stem uit de wolk zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Niet: ‘Dit is waar Ik woon’, ‘Dit is Mijn berg’, of ‘Dit is de plek waar in de toekomst een Bijbels themapark en een souvenirshop zullen verrijzen.’

Toen de discipelen in elkaar krompen van angst, kwam Jezus naar hen toe en raakte ze aan. De kracht van die simpele aanraking is de belangrijkste openbaring van allemaal. Het was Jezus Die van gedaante veranderde, niet de berg. Het was Jezus Die werd geopenbaard als mooi, uniek en heilig, niet de grond waarop Hij liep. Hij werd geopenbaard als het Licht van de wereld en als voortzetting van de traditie van de grote profeten. Hij werd geopenbaard als Gods Zoon, toen de stem Hem ‘Mijn geliefde Zoon’ noemde. Maar door een simpele, troostende aanraking werd onze God geopenbaard als Degene die groot, machtig, liefdevol en barmhartig genoeg is om onder ons te komen op de nederigste manier die je kunt bedenken - als een in Bethlehem geboren baby.

Omdat Jezus onder ons geleefd heeft, is de hele aarde heilige grond. Omdat Jezus een lichaam had zoals wij, zijn alle lichamen heilige grond. Omdat Jezus ouders, vrienden, leraren en buren had, zijn alle relaties heilige grond. Omdat Jezus zowel met zondaren en verschoppelingen als met zijn discipelen at, zijn alle tafels heilige grond. Omdat Jezus net als wij pijn, verdriet en lijden kende, is geen moment van ons leven zonder Zijn heilige aanwezigheid. Deze openbaring is vooral op deze laatste zondag voor de lijdenstijd belangrijk voor ons. Want als we de komende weken horen over Jezus’ eigen verzoeking en Zijn tocht naar kruis en graf, dan moeten we weten dat God niet alleen met ons is op de top van de berg. Gods genade schijnt niet alleen op mooie momenten en plekken, maar is met ons in onze worsteling, onze twijfel, onze fouten, ons verdriet. Kortom, in de duisterste momenten van ons leven, zoals dat ook bij Jezus het geval was. Zo groot is Gods liefde voor mensen.”

Tot zover de preek van onze collega in de Redeemer Church. Mocht je erdoor geraakt zijn, doe even een mailtje onze kant op, dan geven we je opgestoken ‘like’ duim door.

Nog even terug naar onze insteek met groepen. Het verbaast ze weleens dat we niet zoveel hebben met heilige plaatsen. Sterker nog, we hebben een deel daarvan zelfs nog nooit bezocht in de drie jaar dat we hier zijn. Ongetwijfeld omdat het wat minder urgent is als je om de hoek woont, maar aan bepaalde sites kleven ook pijnlijke gebeurtenissen in de latere geschiedenis van het Heilige Land. Bovendien vinden we het zelf net iets belangrijker hoe Jezus met mensen omging. We proberen in ieder geval eenzelfde houding te hebben in het contact met onze lokale medemens en – voor zover we daar invloed op hebben – dat ook bij anderen te stimuleren. Onze oproep aan groepen is dus altijd: Kijk naar de mensen die hier wonen - wat kun je met hen doen? Met name wijzen we daarbij op onze lokale broeders en zusters, en vragen bezoekers naar hun verhaal te luisteren en te bidden dat zij het hier volhouden en samen mogen werken in Gods Koninkrijk. Dwars door etnische, politieke en betonnen muren heen.

 

Mocht je binnenkort zin en tijd hebben om ons dit en nog veel meer live te horen vertellen, dan ben je van harte uitgenodigd voor een van de presentaties die we net voor Pasen hopen te houden:

* op vrijdag 7 april – bij de Gereformeerde Kerk & de Baptisten Gemeente Pernis (Pastoriedijk 340, na de vesper die om 19.30u begint)

* op zaterdag 8 april – bij de Protestantse Gemeente Eerbeek (plaats: thuis bij fam. v/d Pol, Gravin van Burenlaan 17, tijd: 19.45u)

* op zondag 9 april – bij de Hervormde Gemeente Klaaswaal (Kerkstraat 18, na de ochtenddienst die om 9.30u begint)

* op maandag 10 april – bij de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande (Langestraat 34, om 20.00u)

* op woensdag 12 april – bij de Protestantse Gemeente Schagen (Markt 23A, om 20.00u)

En op zondag 16 april zijn we bij leven en welzijn aanwezig bij het Paasontbijt en de dienst (die begint om 9.45u) in onze eigen Hervormde Gemeente Renkum.

Alal-liqaa & Lehitraoot! [Tot ziens]

Amčkin moekadasie / Mekomoot kedoshiem [Heilige plaatsen] in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.