'If you fail to plan...'

Blog

woensdag 15 maart 2017Het is 6 maart, onafhankelijkheidsdag. En het is een speciale, want precies 60 jaar geleden dat Ghana een nieuwe start maakte als zelfstandig land. Het is een vrije dag voor ons hele gezin en de kinderen kijken televisie. Op alle kanalen zijn feestelijkheden en marcherende schoolkinderen te zien. Ik onderteken een petitie waarin de nieuwe regering wordt opgeroepen plastic tasjes, die langzamerhand het hele land vervuild hebben, in de ban te doen.

Stewardship & Sustainability

Daarna werk ik op de bank aan een evaluatieverslag van ons ‘Stewardship & Sustainability’ programma, omdat we daar de volgende dag een vergadering over hebben. Dit programma wordt gesteund door het amerikaanse Booth Leadership Initiative en heeft de doelstelling kerkelijk werkers te trainen op het gebied van agri-business en administratie, om deze vrijwilligers zo te ondersteunen in hun werk in de dorpen. De belangrijkste doelstelling is om de studenten op een andere manier naar landbouw te laten kijken: van sociale bezigheid naar een businessperspectief. Een maand theorie, een maand praktische vaardigheden op de landbouwtrainingscentra van de kerk, en een workshop business plan schrijven. Na goedkeuring van de plannen krijgen de kerkelijk werkers een startkapitaal om een bedrijfje op te zetten. De eerste twaalf studenten hebben deze training afgerond en hebben verslag gedaan van de uitkomsten. Twee studenten schreven een plan voor een varkenshouderij en hebben na een jaar een goedlopende handel. Andere studenten besloten schapen te houden of cassave, yam, rijst of mais te verbouwen. Zowel binnen als buiten Ghana heb ik met mensen gesproken over het nut en de uitvoering van deze training. Hoewel het programma haken en ogen heeft, zie ik wel dat het impact heeft gehad op leven en werk van een aantal kerkelijk werkers. Als ik de studenten vraag wat er in hun dagelijks werk veranderd is naar aanleiding van de training, geeft een van hen aan dat hij vooral heeft leren plannen. Hij begrijpt nu wat men bedoelt met het gezegde: ‘If you fail to plan, you have planned to fail’. Ik ben tevreden. Ook al was dat het enige dat de studenten hadden meegenomen uit de training.

2014%2005%2030%2009%2051%2040.jpg

Een duurzame toekomst

’s Middags luister ik naar de nieuwe president Nana Akufo-Addo die tijdens de onafhankelijkheidsdagviering zijn duurzamheidsplannen ontvouwt. In een inspirerende toespraak geeft hij aan dat hij aan dat er de afgelopen 60 jaar op een onverantwoorde manier is omgegaan met het land dat is overgedragen door de pioniers van de onafhankelijkheid. Echte onafhankelijkheid is het duurzaam omgaan met land, water, vegetatie en grondstoffen. Na de toespraak zapp ik door naar het nederlandse Journaal dat ik via de sattellietontvanger kan ontvangen. Terwijl het thema duurzaamheid in Ghana opkomt, lijkt het in de campagne voor de tweedekamerverkiezingen in Nederland juist weer een beetje uit beeld te verdwijnen. Ik zet de televisie uit, print mijn evaluatieverslag uit en lees het nog een keer door. Laten we hopen op concrete stappen naar een duurzame toekomst, zowel in Ghana als in Nederland, want: ‘if you fail to plan, you have planned to fail’.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.