Meer dan een dak: inzet voor kwetsbare burgers

Nieuws

woensdag 15 maart 2017Kerk in Actie steunt al vele jaren het werk van Netwerk Dak waarin 115 inloophuizen, buurt- en straatpastoraten samen optrekken om er te zijn voor kwetsbare burgers. De aandacht voor deze groepen is een kwestie van lange adem en in onze maatschappij waarin niet iedereen kan meekomen broodnodig. Het gaat om het bieden van een luisterend oor, praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Er zijn zo'n 5000 vrijwilligers bij betrokken.

Armoede

Afgelopen vrijdag heeft Netwerk Dak de uitgave 'Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers' gepresenteerd. Hierin worden naast allerlei praktijkverhalen ook suggesties gegeven hoe inloophuizen in de komende jaren hun werk kunnen ontwikkelen. Dit gebeurde in de Pauluskerk, een van de meest bekende gastvrije inloophuizen in Nederland. Het werk van de Pauluskerk staat dit voorjaar centraal in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland reageerde vanuit 'kerkelijke hoek' op deze uitgave en gaf aan diep respect te hebben voor al het werk dat op zoveel plekken in Nederland gebeurt. Hij gaf aan zich te herkennen in de vragen die gesteld worden in het boek om actief de discussie over identiteit, missie en visie te voeren. Ook kerken staan voor de uitdaging zich te bezinnen op hun roeping op weg naar Kerk 2025. Niet om hier eindeloos over te praten, maar om vanuit een gezond zelfbewustzijn van harte te doen waartoe je geroepen weet en zo op koers te blijven.

Ook herkenning op het punt om mensen niet te betuttelen en tegelijk nuchter vast te stellen dat het een illusie is te menen dat iedereen zich in de complexe samenleving kan redden. Alsof mensen geen mensen nodig hebben. De menselijke maat is wat ons verder helpt zoals deze centraal staat in de presentiebenadering van Andries Baart. Het gaat om toewijding die wederkerig de hulpontvanger en hulpbieder tot mens maakt.

De scriba stelde dat er ook de uitdaging ligt om 'duidelijk te maken voor jezelf voor wie je er echt wilt zijn'. Ook in de missionaire beweging binnen kerken gaat het om vanuit een levende identiteit of drive, gericht op ontmoeting om met elkaar in een nieuwe gemeenschap op verhaal te komen en zo elkaar tot zegen te zijn. Hierbij zijn woorden in toenemende mate van belang en mag ook gebed een plaats in hebben. In het Armoedeonderzoek 2016 bleek dat het samen bidden met mensen in toenemende mate een vanzelfsprekende plek krijgt. In onze seculiere samenleving komt het meer en meer aan op missionaire presentie. Een presentie, nabij en trouw, die ruimte schept om bij elkaar op verhaal te komen en samen te groeien in én aan het verhaal dat ons gaande houdt en perspectief biedt.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.