Reformatie en Transformatie I

Blog

donderdag 16 maart 2017Eén van mijn werkzaamheden bij het Beyers Naudé Centrum is het ‘meewerken aan conferenties’. Dat klinkt vaag, daarom probeer ik daar stukje bij beetje meer inzicht in te geven, te beginnen met vandaag! Na wat overwegen hoe ik dit het beste kon vormgeven, heb ik besloten om dit keer een wat langere blog te schrijven (in twee delen!).

In deze eerste blog geef ik wat achtergrond bij de conferenties, in de volgende ga ik in op de conferenties die ik toe nu toe heb meegemaakt.

Jaarlijkse conferenties

Elk jaar wordt er in verschillende delen van de Kaap Regio (West, Oost en Noord) een conferentie georganiseerd door het Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie, samen met de ‘Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake’ (SKLAS). De SKLAS is een commissie van de ‘Uniting Reformed Church of Southern Africa’ (URCSA). Als er zaken naar voren komen in het dagelijks leven die op enige manier invloed hebben op de theologie, het gedachtengoed of het handelen van deze kerk, neemt deze commissie het voortouw in het nadenken en spreken daarover.

Rol van de kerk in het hele leven

De conferenties zijn bedoeld voor voorgangers, kerkenraadsleden en anderen met een functie in de URCSA, al zijn afgevaardigden van andere kerken ook van harte welkom. De conferenties vallen onder de noemer Congregations and Public Life, oftewel ‘gemeenten en het publieke leven’. Ze zijn erop gericht actuele zaken ter sprake te brengen, en die te verbinden aan theologie en geloof (publieke theologie!). Zaken die opkomen vauit allerlei gebieden van de samenleving (politiek, economie, sociale leven), en waar de kerk wat mee zou kunnen of moeten (denk aan: geweld, armoede, ongelijkheid, verdeling van land, ...).

IMG%200489.jpg

Het gaat bij deze conferenties, kortom, om het nadenken en spreken over de rol en betekenis van de kerk in allerlei facetten van de (complexe en steeds veranderende) samenleving. Het ideaal is dat het denken en spreken hierover de lokale gemeenschappen helpt om hier in hun eigen omgeving mee aan de slag te gaan.

Reformatie en transformatie

Het specifieke thema van de conferenties is dit jaar: Reformatie en Transformatie. Aan de hand van dit thema wordt nagedacht over vragen rondom de identiteit, de rol en het werk van de kerk vandaag de dag in Zuid Afrika. Wat kan er door de kerk van vandaag geleerd worden van de Reformatie, 500 jaar geleden? Wat is vandaag de invloed van de samenleving op de kerk? Waar heeft de samenleving transformatie nodig? En op welke manieren kan of moet de kerk getransformeerd en vernieuwd worden in de huidige tijd en context, zodat ze op een integere manier kan werken aan het 'leven van het evangelie', in woord en daad?

In de volgende blog schrijf ik over hoe deze vragen in Malmesbury en George aan de orde kwamen, en over mijn ervaringen daar.

P.S. Mijn collega Hanna, die werkt bij het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg (zo'n 1500 km van Stellenbosch), schreef afgelopen week ook een blog over de conferenties in Malmesbury en George, die zij net als ik bijwoonde. Zij was uitgenodigd om, als medewerker van het Ujamaa Centre dat zich richt op contextueel bijbellezen, een bijdrage te leveren aan de conferenties. In haar blog gaat ze in op de inhoud van de verschillende sessies en haar ervaringen.

Reformatie en Transformatie I in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.