Reformatie en Transformatie II

Blog

donderdag 16 maart 2017In het eerste deel van ‘Reformatie en Transformatie’ schreef ik vooral over de achtergrond en de bedoeling van de conferenties in het algemeen. In deze blog de concrete ervaringen met de conferenties in Malmesbury en George.

Context

Je zou kunnen zeggen dat er met de Reformatie oog kwam voor de context van ‘de gewone gelovige’. In de conferenties speelt de concrete context van de predikanten en hun gemeenten ook een grote rol. Dat werd vooral zichtbaar in het lezen van het bijbelverhaal van Ruth. We lazen het verhaal met elkaar (read), reflecteerden op de thema’s en personages in het verhaal (reflect), en probeerden vervolgens de verbinding met de eigen context te maken (react).

IMG%200540.jpg

Daarbij kwam het gesprek onder andere op de kwetsbaarheid van vrouwen in Zuid Afrika (zoals Naomi en Ruth in het verhaal), bijvoorbeeld als zij hun man verliezen en zelf nooit met geld hebben leren omgaan. Het ging over armoede, machtsspel, afhankelijkheid, en hoe al die thema’s in verbinding met elkaar staan. De kritische rol van de kerk werd hier benadrukt, geïnspireerd vanuit de Reformatie. Kritisch op de eigen theologie en het gebruik van de bijbel. Kritisch op onrecht in de samenleving en in de kerk.

Malmesbury en George

Het was voor mij boeiend om al die verschillende kerkleiders te ontmoeten in Malmesbury en George. Beide keren kwam er veel input vanuit  de groep, in de discussies, de reacties op de lezingen, in de workshops. Daaruit was te merken dat het thema wat losmaakte. Mensen zien het belang en de potentie in van de rol van lokale gemeenschappen in verandering van onrechtvaardige structuren in de samenleving. Ook al kan een gemeenschap misschien maar op kleine schaal iets doen.

IMG%200561.jpg

Het in beweging komen - de stap van ‘reflectie’ naar ‘actie’ - blijkt tegelijk nog niet zo makkelijk. Ik sprak een aantal deelnemers die het daar moeilijk mee hadden. Ze zien dat de samenleving invloed heeft op hun gemeenschappen. Ze zien dat de kerk ook invloed kan hebben op de samenleving. Dat hun gemeente meer oog zou kunnen hebben voor de socio-economische situatie in het land en in hun directe omgeving. Maar hoe werk je aan transformatie? Waar begin je?

Follow-up

Een van de dingen waar ik mee bezig ga de komende tijd, is het werken aan een vervolg en verdieping van deze conferenties. Bij de deelnemers is duidelijk behoefte aan ‘meer’. Meer handvatten en trainingen om de kennis die ze opdoen op zo’n dag ook in hun gemeenten toe te passen. Meer begeleiding in de stap van ‘reflectie’ naar ‘actie’. Meer materiaal om gedurende het jaar mee te werken. Meer momenten van bemoediging, zoals deze conferentiedagen.

IMG%200567.jpg

Samen met mijn collega’s van het Beyers Naudé Centrum en van de SKLAS ga ik mij hiervoor inzetten. Hoe dat er concreet uit gaat zien, dat ga ik nog uitvinden. Eerst de feedback van de conferenties verwerken, verder in gesprek gaan met een aantal voorgangers, gemeenten bezoeken en zo proberen een beter beeld te krijgen van de (heel diverse!) situaties waarin de URCSA gemeenten zich bevinden. En ondertussen: op naar de derde en laatste conferentie van dit jaar die in mei staat gepland, in Port Elizabeth.

Reformatie en Transformatie II in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.