Kerk in Actie steunde 28 particuliere initiatieven in 2016

Nieuws

donderdag 16 maart 2017In 2016 hebben 28 particuliere initiatieven financiŽle steun van Kerk in Actie ontvangen voor een totaalbedrag van 367.840 euro. Onder andere via zogenaamde Spotlight Supports konden particuliere initiatieven aanvragen voor financiŽle steun indienen rond drie verschillende onderwerpen: 1. de positie van verstandelijk gehandicapten verbeteren; 2. voedselzekerheid; 3. kinderrechten.

Zeven projecten voor verstandelijk gehandicapten

Kerk in Actie kon in 2016 zeven organisaties ondersteunen bij hun werk voor verstandelijk gehandicapten met gemiddeld 17.000 euro per projectaanvraag. Met deze bijdragen en het zelf geworven geld van de organisaties worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd:

  • kennisopbouw binnen het speciaal onderwijs
  • training van verstandelijk gehandicapte jongeren
  • voorlichting aan ouders en gemeenschappen over het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.
  • via sport vooroordelen rond verstandelijke handicaps tegengegaan.

Zes projecten rond voedselzekerheid

Kerk in Actie kon in 2016 zes organisaties ondersteunen rond voedselzekerheid met gemiddeld ruim 12.000 euro per aanvraag. De partnerorganisaties werkten aan:

  • irrigatiesystemen
  • bodemverbetering
  • moestuinen in de stad en op het platteland
  • training aan boeren
  • kennisoverdracht van boeren onderling.

Op heel verschillende manieren worden boeren zo geholpen om hun productie te verbeteren of hun producten beter te verkopen.

Steun voor kinderrechten bleek lastig

Met de Spotlight Support Kinderrechten hoopten we partners financieel te kunnen ondersteunen, die kinderarbeid en uitbuiting van kinderen tegengaan. Het bleek niet gemakkelijk te zijn particuliere initiatieven te vinden die zich hierop richten en financiële ondersteuning zoeken. Op dit moment beoordeelt Kerk in Actie nog één project rond kinderrechten. Laat het ons weten als uw particulier initiatief zich hiermee bezighoudt.

Lokaal fondsen leren werven

Daarnaast heeft Kerk in Actie in 2016 geïnvesteerd in trainingen aan de organisaties in Zuid-Afrika en Oeganda om o.a. hun eigen fondsenwerving te verbeteren (via Change the Game Academy).

Kijk op www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief om te zien wat Kerk in Actie in 2017 voor uw particulier initiatief kan betekenen. 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.