Wat doet Kerk in Actie met het geld van Giro555?

Nieuws

maandag 3 april 2017Hongerrampen in Zuid-Soedan, Noord-Oost Nigeria, SomaliŽ en Jemen eisen razendsnel steeds meer onschuldige levens. Kerk in Actie is een van de samenwerkende hulporganisaties van Giro555 die helpt om een ernstige hongersnood te voorkomen.

Afgelopen week werd bekend dat er na de actiedag van Giro555 30.011.432 euro is opgehaald. Dit geld wordt verdeeld over de projecten van de samenwerkende hulporganisaties. Met dit mooie bedrag kunnen mensen in de rampgebieden, zoals in Zuid-Soedan en Noord-Oost Nigeria geholpen worden.

Netwerk van kerken

Kerk in Actie steunt samen met ICCO al jaren verschillende projecten in de landen waar nu hongersnood is. Hierdoor kennen we de landen goed. Kerk in Actie helpt onder andere via het internationale netwerk van ACT (Action by Churches Together) Alliance. 

ACT Alliance is een internationaal netwerk van 143 verschillende kerken en daaraan gerelateerde organisaties. Deze kerken werken samen in wel 100 verschillende landen om lokale initiatieven op te zetten zodat mensen in nood een beter leven op kunnen bouwen. Het bijzondere aan dit netwerk is dat het verbonden is aan de lokale kerken en communities waardoor er veel kennis aanwezig is om mensen in probleemgebieden goed te kunnen helpen.

Donaties

Het geld wat de laatste maanden is opgehaald wordt gebruikt voor noodhulp, met name voedsel, medische hulp en schoon drinkwater. Minimaal 80% van de opbrengst gaat naar de vier kernlanden, de overige middelen kunnen ook in de buurlanden ingezet worden. 

De voedselsituatie in de buurlanden verandert namelijk ook door de toestroom van vluchtelingen daar. In landen als Oeganda, Kenia, Niger en Ethiopië verslechtert de situatie behoorlijk. In deze landen steunt Kerk in Actie ook projecten, een gedeelte van het opgehaalde geld zal ook naar deze landen gaan om onder andere de mensen in de vluchtelingenkampen te steunen.

Hulp aan de ‘kernlanden’

Zuid-Soedan
In Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, hebben 100.000 mensen niets meer te eten. 270.000 kinderen zijn ondervoed, melden de Verenigde Naties. Extreme droogte, een ingestorte economie en burgeroorlog vormen een dodelijke combinatie. Een kwart van de Zuid-Soedanezen is op de vlucht. Ze willen niets liever dan vrede, zodat ze verder kunnen met hun leven.

Kerk in Actie geeft steun aan de lokale organisatie Nile Hope in het gebied waar de hongersnood heerst en aan ACT-partner Global Aim. Zij besteden geld aan het uitdelen van voedsel, het verbeteren van de hygiënische omstandigheden en het ondersteunen van de landbouw om in de toekomst een hongersnood te kunnen voorkomen.

Noord-Oost Nigeria
In Noordoost-Nigeria hebben meer dan 5,1 miljoen mensen bijna geen eten meer. 400.000 tot 800.000 mensen leven in gebieden die ontoegankelijk zijn, waardoor niet duidelijk is hoe groot de problemen precies zijn.

Binnen de landsgrenzen van Nigeria zijn 1,9 miljoen mensen op de vlucht voor geweld tussen het Nigeriaanse leger en Boko Haram. Daardoor hebben ook de Nigerianen die vluchtelingen hebben opgevangen nu vrijwel geen eten meer. 450.000 kinderen zijn ondervoed.

We helpen onder andere in de provincies Yobe, Adamawa en Borno. Omdat deze provincies maandenlang waren afgesloten van de buitenwereld, zien we meer problemen dan alleen honger. In deze gebieden die bereikt kunnen worden, zorgt Kerk in Actie via het ACT Alliance netwerk voor eten en bijvoeding. Zo delen lokale hulpverleners zakken uit met rijst, bonen, olie en specerijen. Zo’n voedselpakket kan een gezin van zeven personen een week van voedsel voorzien. Ook wordt er gewerkt aan schoon drinkwater door middel van de installatie van waterpompen.

Somalië
Somalië was zes jaar lang het laatste land waar een hongersnood had plaatsgevonden. Honger kostte toen zo’n 260.000 mensen het leven. Opnieuw bedreigt extreme droogte door klimaatverandering het leven van duizenden Somaliërs. Het aantal acuut ondervoede kinderen steeg in februari 2017 tot 185.000.

Veel mensen in Somalië leven van hun vee. Hun dieren sterven nu massaal door honger als gevolg van de droogte. Daardoor verliezen ze hun inkomen en dreigt hongersnood voor hele families. Kerk in Actie steunt lokale projecten die veevoer aan deze boeren leveren zodat ze (een deel van) hun vee in leven kunnen houden en geld blijven verdienen om eten mee te kopen.

Kerk in Actie zorgt via het ACT Alliance onder andere ook voor het herstel van waterputten. Tegelijkertijd worden banen gecreëerd, denk aan het graven van irrigatiekanalen, in ruil voor contant geld of bonnen waarmee mensen eten kunnen kopen.

Ethiopië
De droogte in Ethiopië houdt nog steeds aan. Meer dan 5 miljoen mensen zijn nu afhankelijk van noodhulp (voedsel, water, voedingssupplementen) in 2017. De effecten van de uitzonderlijk sterke El Niño uit 2016 zijn nog zeker niet voorbij.

Kerk in Actie zet zich in door noodhulp te verlenen en weerbaarheid van mensen te vergroten. Ze bereidt hen zo beter voor op rampen. Via de plaatselijke kerk in Ethiopië kan Kerk in Actie hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water.

 

Wat doet Kerk in Actie met het geld van Giro555? in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.