Nanjing

Blog

woensdag 31 mei 2017Nanjing is in allerlei opzichten een bijzondere stad, een stad met geschiedenis. Eeuwenlang een van China’s hoofdsteden, met de paleizen en muren van dien. Het was het centrum van een bloedig neergeslagen boerenopstand (in de 19de eeuw) en stad van een ongekend bloedbad ten tijde van de Japanse bezetting. In 1937 werden in twee weken tijd ongeveer 300.000 weerloze burgers vermoord. Vandaag de dag is Nanjing een van die gigantisch grote Chinese steden, een stad die bruist van energie, met een dynamische uitstraling, mede door de talloze voorsteden en uitgestrekte wijken vol bedrijvigheid.

In een van buitenwijken staat de grootste bijbeldrukkerij ter wereld, in een andere het nieuwe complex van het Union Theological Seminary, dat komende week een ook heel groot nieuw kerkgebouw annex klokkentoren inwijdt. We waren er in 2015 op bezoek, tijdens de predikantenreis van Kerk in Actie, en ik ben er nu weer.

kerkgebouw%20Union%20Theological%20Semin

Het seminarie heeft, als de landelijke predikantsopleiding van CCC/TSPM kerk, de officiële protestantse kerk van China, een master-opleiding voor studenten die eerder, in de provincie, hun bachelor theologie hebben gedaan en biedt sinds vorig jaar ook een doctoraalprogramma. Daarover sprak ik met de vicepresident. Men wil graag het internationale netwerk uitbreiden en heeft belangstelling voor uitwisselingscontacten, met ook de Protestantse Theologische Universiteit. Er is behoefte aan met name docenten in de Bijbelse vakken.

Ik kon het bezoek aan het seminarie combineren met een conferentie georganiseerd door de stichting Amity. Amity was dertig jaar geleden een van de eerste niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in China, opgericht door protestantse christenen (onder leiding van de toenmalige bisschop). Het onderwerp van de conferentie was de ngo-wet, die sinds 1 januari jl. van kracht is en beoogt veel strenger dan voorheen toe te zien op financiële en personele relaties tussen het maatschappelijk middenveld in China en elders in de wereld. Het lijkt vooral op een scherpere controle op alles dat in China buiten de overheid om gebeurt.

Ook op 1 januari traden er nieuwe religiewetten in werking, wetten die het toezicht op alles dat met religie te maken heeft, moeten regelen: van camera’s in kerken, verbod op religieuze uitingen van welke aard dan ook buiten de religieuze gebouwen en het bijhouden van de bewegingen van gelovigen (door bijvoorbeeld GPS-systemen in auto’s van diezelfde gelovigen verplicht te maken).

Het valt nog niet precies te zeggen hoe die nieuwe ngo-wetten in de praktijk zullen uitwerken. Amity heeft in ieder geval het vertrouwen van beide partijen (die in het binnen- en buitenland) en heeft juist in Nanjing een stevige basis kunnen opbouwen. En niet toevallig in Nanjing. Nanjing is de hoofdstad van de provincie Jiansu, waar – heel anders dan in bijvoorbeeld de aangrenzende provincie Zhejiang - al vele jaren een opmerkelijk open en tolerant beleid wordt gevoerd ten aanzien van kerk en godsdienst. Het is te hopen dat dat, met de nieuwe wet- en regelgeving, zo zal blijven.

Hong Kong, 31 mei 2017.

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.