Terug in Hong Kong

Blog

dinsdag 9 mei 2017Het blijft bijzonder om in meer dan een wereld te wonen. In april waren we in Nederland en hebben we op verschillende plekken iets over Hong Kong en China gedeeld. Nu, terug in Hong Kong, vertellen we over Nederland. Een heel dierbare herinnering hebben we in ieder geval aan de Chinese Christelijke Gemeente in Den Haag, die op Palmzondag haar kerkgebouw officieel in gebruik nam. We waren er te gast en Tjeerd was uitgenodigd om te preken. Het was een heel feestelijke en enthousiaste gebeurtenis in een stampvolle kerk. We feliciteren ds. Thomas en Karin Choi en alle betrokken gemeenteleden!

We gingen naar gemeenteavonden, in Sexbierum en in Zwijndrecht, waarop we met veel plezier iets hebben kunnen laten zien van wat wonen en werken in Hong Kong betekent. En hoe leuk het is om les te geven aan studenten van heel verschillende culturele achtergronden en hoe  belangrijk dat er verbindingen worden gelegd, wereldwijd.

We maakten de raadsvergadering van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) mee, waar we een inleiding over China hielden. De NZR belegt binnenkort een China-beraad, samen met zoveel mogelijk op China betrokken organisaties.

In Oegstgeest was er op de morgen van Goede Vrijdag de gelegenheid om, samen met goede vrienden en bekenden, stil te staan bij de betekenis van de Veertigdagentijd en Pasen, in relatie tot China. Op zaterdag 22 april was Kathleen de dagvoorzitter van de Werelddag, het drukbezochte jaarlijkse evenement van Kerk in Actie, met veel internationale gasten. Ons bezoek aan kerken en gemeenten sloten we op de tweede zondag van Pasen af in de kerk van Well.

Terwijl Kathleen eerder vertrok om op tijd terug te zijn in Hong Kong voor de cursus Kerk & Samenleving die we samen doceren, nam Tjeerd deel aan “New Quests for God: Contributions of Theology to a Resilient Society”, een internationale conferentie van de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, waar hij een bijdrage leverde over hoe God ‘global’ (mondiaal) gaat en tegelijkertijd dreigt te worden opgesloten in lokale, populistische hokjes.

De dag voor vertrek werd hij door Elsbeth Gruteke geinterviewd voor het EO-programma Onderweg – dat op zaterdagavond 13 mei a.s., van 22.00-23.00 uur, wordt uitgezonden op Radio 5 (http://www.eo.nl/radio5/programmas/onderweg).

Terug in Hong Kong was er in onze vertrouwde kerkelijke gemeente een Wai Ji-zondag, ofwel de jaarlijkse kerkdienst van medewerkers van Wai Ji Christian Service en bewoners van verschillende gezinsvervangende tehuizen van deze organisatie die ooit vanuit de kerk is opgericht. Wat in 1979 klein begon is nu netwerk van zorg en opvang voor meer dan 1.500 verstandelijk gehandicapten en meer dan 500 medewerkers op 22 plekken in de Hong Kong.

KUC%20Wai%20Ji%20zondag.jpg

Intussen bevinden we ons in de laatste weken van het semester: Kathleen heeft haar lessen Spaans aan de Hong Kong Baptist University afgerond, onze studenten Kerk & Samenleving bereiden hun presentaties voor, over onder andere de kerk en de burgeroorlog in Myanmar en over hoe de verschillende politieke standpunten binnen de kerken van Hong Kong met elkaar te verzoenen. De cursus geeft ons de ruimte om uit te leggen hoe zit met het de anti-migratie and anti-Europese sentimenten in landen als Nederland en Frankrijk en hoe het populisme ook kerkmensen verdeelt.

Kortom, het was goed in Nederland, maar het is ook heel goed om weer in Hong Kong terug te zijn.

Hong Kong, 9 mei 2017 (Europa-dag)

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.