IRTI in Hong Kong

Blog

maandag 26 juni 2017Meer dan tachtig deelnemers uit vijftien verschillende landen, maar liefst éénenzestig ‘papers’ van hoog theologisch niveau die in twintig parallelle bijeenkomsten werden gepresenteerd en besproken… en dat allemaal op het Luthers Theologisch Seminarie, vorige week tijdens de twaalfde tweejaarlijkse conferentie van IRTI: het International Reformed Theological Institute.

Het onderwerp was ‘Publieke theologie in plurale contexten’.

Met deelnemers uit zoveel contexten ging het ook juist over het belang van luisteren naar de context, over het belang van een goede analyse van de context. De hoofdsprekers kwamen vooral uit Azië. Professor Zhibin Xie, filosoof en ethicus van de Tongji Universiteit in Shanghai, sprak, als kenner van Abraham Kuyper over de actuele betekenis van diens ‘gemene gratie’ begrip voor een publieke theologie die betrokken is op de - Chinese - samenleving als geheel.  Dr. Carver Yu uit Hong Kong verwoordde zijn kritiek op de verheerlijking van het vrije marktdenken door te pleiten voor een ‘verbondstheologie’, die welzijn en samenwerking vooropstellen, tegenover competitie en financieel-economische aspecten alleen. Dr. Meri Kolimon, die in Kupang, West-Timor doceert, had een heel persoonlijke toespraak over de ‘verboden herinneringen’. Dat betrof de gebeurtenissen in Oostelijk Indonesië na de militaire coup van 1965, waarbij christenen zowel daders, onder wie haar eigen vader, als slachtoffers werden. Dr. Maluleke uit Zuid-Afrika behandelde de lange geschiedenis van de Afrikaanse theologie, van Augustinus tot de Oegandese theoloog Emmanuel Katongole, die een politieke theologie van de hoop ontwikkelt, vanuit een werkelijkheid van geweld, armoede en lijden, ‘born from lament’.

De conferentie werd geopend door professor Richard Mouw, emeritus-president van Fuller Seminary. Hij benadrukte dat er minsten twee soorten publieke theologie zijn: één die binnen de kerk en een theologie die ook buiten de kerkmuren relevant is.  Uiteraard was dat aan de orde in alle bijdragen, over hoe (post-koloniale) publieke theologie te ontwikkelen, in de publieke ruimte, in relatie tot de overheid, tot machtspolitieke verhoudingen, tot het ‘volk’,  in situaties van (burger)oorlog, van (ook religieus) geweld en van abjecte armoede,  van klimaatverandering – van heel veel andere contexten.

IRTI is een in Nederland  – en dan met name aan de VU en PThU - ontstaan netwerk. Veel buitenlandse conferentiegangers, uit onder meer Zuid-Afrika, Indonesië, Hongarije, Zuid-Korea en Noord-Amerika hebben een persoonlijke band met beide universiteiten. De ‘reformed’ traditie biedt genoeg stof, niet alleen tot nadenken, maar ook en vooral tot publiek getuigenis en aanwezigheid in alle sectoren van de samenleving.

Samen met het management team van IRTI, de LTS-staf en de groep studenten die de zomerperiode in Hong Kong overblijven -om vooral hard aan hun scripties te kunnen werken- hebben we deze drukke conferentie met vreugde en voldoening voorbereid en gevierd. Het is natuurlijk ook uniek, theologen en theologiestudenten vanuit de hele wereld te kunnen ontmoeten en spreken aan tafel in onze dining hall of in de kapel waar we de conferentie afsloten met teksten en gebeden en liederen in allerlei talen en uit allerlei culturen en tradities wereldwijd.  Dat alles door IRTI (www.irti.nl) bij elkaar gebracht op Tao Fong Shan, de heuvel van Christus’ Geest, onze LTS- heuvel in Hong Kong.

 

Hong Kong, 25 juni 2017,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.