Honderd gezinnen blij met zouttolerante groentegewassen

Persoonlijk verhaal

donderdag 3 augustus 2017De 46-jarige Abdul Aziz verbouwt groenten in een gebied dat regelmatig overstroomt. Daardoor is de bodem erg zout. Dat vermindert de opbrengst van zijn oogst. Het is heel onvoorspelbaar of hij een deel van zijn oogst kan verkopen. Abdul merkt dat de handelaren daardoor niet zo graag groenten afnemen uit deze streek. Een lastig probleem, maar wat valt er aan te doen?

Aarzelen om iets nieuws te proberen

Abdul Aziz heeft weinig onderwijs genoten en aarzelt om nieuwe technologieën te gebruiken. Verbeterde producten zijn vaak duur. Als je weinig te besteden hebt, probeer je dat alleen uit als je zeker dat het wat oplevert. Toch trok het nieuwe project STAB (Saline Tolerant Agriculture in Bangladesh – zoutbestendige landbouw in Bangladesh) zijn aandacht. Dit gaat immers over het probleem waar hij al jarenlang mee worstelt. Hij waagde de stap vanwege de goede begeleiding, die hij daarbij zou krijgen.

De stap wagen met goede begeleiding

Abdul Aziz kreeg een 2-daagse training, georganiseerd door CODEC (Bengaalse partner van Kerk in Actie) in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Salt Farm Texel. Na deze training maakte Aziz een demonstratieveld van 5 percelen. Op de ene helft zaaide hij normale wortels. Op de andere helft het zouttolerant wortelzaad van de Salt Farm Texel.

Eerst zien dan geloven

Aziz verbouwde de gewone wortels zoals hij dat altijd deed. Voor de zouttolerante wortels gebruikte hij de nieuwe landbouwmethoden, die hij in de training geleerd had. Hij gebruikte de juiste hoeveelheid kunstmest. Hij testte regelmatig het zoutgehalte van de bodem en het water, de zuurgraad (pH-waarde) en de vochtigheid van de bodem.

Overtuigd door zouttolerante wortels

Het resultaat overtuigde Aziz: hij kon in dezelfde periode 132 kilo zouttolerante wortels oogsten tegenover geen enkele traditionele wortel. “De traditionele wortels groeien langzamer en zijn veel gevoeliger voor het zout in de bodem en het water. Maar met de nieuwe soort is de opbrengst sneller en beter. Ik heb ze voor 3300 taka (34 euro) kunnen verkopen op de markt. Als ik ook zoutbestendige aardappels en pinda’s zou kunnen verbouwen, zijn al mijn zorgen opgelost,” vertelt Aziz.

Stimulans voor andere boeren en boerinnen

Het succes van Aziz stimuleert ook andere boeren en boerinnen om zouttolerante gewassen en verbeterde landbouwmethoden te gebruiken. STAB organiseert twee keer per maand trainingen met excursies naar demonstratie-velden zoals die van Aziz. De boeren zien het resultaat, leren hoe ze zelf bodemonderzoek kunnen doen. Zo raken ze vertrouwt met deze nieuwe mogelijkheden.

Aziz' zoon kan nu naar een goede school

De boeren en boerinnen krijgen advies over irrigatie, kunstmest, gewas-bewerking, kiemkracht van zaad, verhoogde zaaibedden, betere kuilen en andere goede landbouwmethoden. Aziz heeft inmiddels de smaak te pakken. Hij gaat deze zomer zouttolerante peren verbouwen op 15 percelen land. Aziz kan weer aan zijn toekomst bouwen: hij wil zijn zoon naar een goede school sturen, een koe kopen en zijn bedrijf verder uitbreiden.

Nieuwe technologie gebruiken

“Ik ben heel dankbaar dat boeren zoals ik deze nieuwe technologieën nu kunnen gebruiken. Het werkt wonderbaarlijk! Ondanks het zout in de bodem, kan ik nu groenten voor de verkoop verbouwen. Tegenwoordig probeer ik op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en andere boeren te steunen. Zo ontdekte ik een paar dagen geleden ik dat het water in kanaal achter onze boerderijen veel zouter is dan in de vijver. Ik heb dit ook aan andere boeren vertelt. Zo kunnen we ons steentje bijdragen,” glimlacht Aziz.

Landbouwgrond beter benutten

Boeren in Bangladesh verbouwen in de regentijd vaak rijst. Nu kunnen ze hun akkers ook in de droge tijd benutten door dan zouttolerante gewassen te verbouwen. Die zijn zoeter en voller van smaak, omdat ze meer suikers aanmaken. Dankzij uw steun kunnen honderd gezinnen leren hoe zij zouttolerante wortelen, aardappels, balsem-peren en koolraap kunnen verbouwen. Hartelijk dank voor uw steun.

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/bangladesh.

Honderd gezinnen blij met zouttolerante groentegewassen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.