Lutheranen luiden noodklok bij Verenigde Naties over situatie in Centraal Afrikaanse Republiek

Nieuws

dinsdag 1 augustus 2017Maandagochtend 24 juli 2017 was er een verontrustend bericht in de media: een Marokkaanse blauwhelm is gedood bij een aanval door christelijke milities in het zuiden van de Centraal Afrikaanse Republiek. De VN-militair bewaakte samen met anderen een konvooi van water-vrachtwagens. Drie andere soldaten raakten gewond.

Onrust in Centraal Afrikaanse Republiek

Sinds 2013 is het onrustig in de Centraal Afrikaanse Republiek, een straatarm land ondanks de rijkdom aan mineralen. Honderden burgers zijn de afgelopen jaren om het leven gekomen en honderdduizenden mensen zijn gevlucht naar omringende landen of hebben een veilig heenkomen gezocht in hun eigen land. Na de verkiezing van een nieuwe president in 2015 leek het iets beter te gaan, maar de laatste maanden laait het geweld tussen verschillende milities en gewapende bendes steeds vaker weer op, met veel slachtoffers als gevolg. De rest van de wereld lijkt slechts toe te kijken.

Een vijfde van de bevolking op de vlucht

Samen met andere internationale hulporganisaties heeft de Lutherse Wereldfederatie (LWF) half juli aandacht gevraagd voor de crisissituatie in dit Centraal Afrikaanse land. Tijdens een bijeenkomst van lidstaten in het gebouw van de Verenigde Naties in Genève sprak de Nederlandse Susan Muis, landencoördinator voor de Centraal Afrikaanse Republiek bij de Lutherse Wereld Federatie, de lidstaten toe. Zij benadrukte dat de situatie alarmerend is: een half miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land, een aantal dat alleen al dit jaar met 100.000 is toegenomen. Bijna 500.000 anderen hebben een toevlucht gezocht in omringende landen. Op een bevolking van vijf miljoen betekent dit dat maar liefst een vijfde van de burgers van huis en haard verdreven is. Fondsen voor hulp aan vluchtelingen schieten ernstig tekort. En er moet geld komen voor activiteiten die erop gericht zijn dat mensen weer in hun bestaan kunnen voorzien. Dit zal leiden tot minder spanningen en conflicten.

Drinkwater, voedsel, conflicten tegengaan

De Lutherse Wereldfederatie biedt hulp, onder andere door samen met zusterorganisatie Finn Church Aid te zorgen voor basisvoorzieningen zoals drinkwater en voedsel en tegelijkertijd te werken aan meer duurzame oplossingen. Om het risico te verkleinen dat jongeren toetreden tot gewapende bendes werkt LWF samen met de lokale kerken aan vredeseducatie en leidt jongeren op tot vredesambassadeur. Jonge mannen en vrouwen bemiddelen bij dorpsconflicten en organiseren activiteiten: voetbalwedstrijden of theatervoorstellingen brengen de verschillende groepen bij elkaar. Op scholen krijgen de leerlingen dagelijks een warme maaltijd, terwijl groentetuinen door kinderen en hun ouders bewerkt worden. De oogst zorgt voor extra voedsel, ook wanneer de projecten eindigen. In het afgelopen jaar werden zo meer dan 16.000 mensen geholpen. Sinds 2015 steunt Kerk in Actie, mede met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het werk van de Lutheranen en de Finnen in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Helpt u mee om dit belangrijke werk ook in de toekomst mogelijk te maken? 

Draag bij aan noodhulp via Kerk in Actie.

Els Hortensius, Kerk in Actie

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.