Sociale supermarkten en diaconale betrokkenheid gaan hand in hand

Nieuws

woensdag 13 september 2017Kerk in Actie en Stichting Oikos hebben een verkennend onderzoek gedaan naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Hieruit blijkt dat zowel voedselbanken als sociale supermarkten het van groot belang vinden om het aanbieden van voedsel te combineren met een begeleidingstraject gericht op het versterken van zelfredzaamheid van de klant.

Armoede

Het onderzoeksrapport 'Sociale supermarkten als change agent? Een verkenning' is besproken met vertegenwoordigers van voedselbanken, sociale supermarkten en kerken. Gezamenlijk zijn hieruit aanbevelingen geformuleerd. 

In begeleidingstrajecten van klanten wordt samengewerkt met allerlei professionele instanties. Ook trekken voedselbanken en sociale supermarkten gezamenlijk op bij het vragen van aandacht voor de oorzaken van armoede, en het wegnemen hiervan. Schuldenproblematiek is daarin een belangrijke factor. Veel plaatselijke kerken zijn betrokken bij voedselbanken en vergelijkbare voorzieningen. Kerk in Actie hecht er belang aan ook op dit terrein innovatieve activiteiten van protestantse gemeenten te stimuleren die bijdragen aan duurzame armoedebestrijding. Diaconale betrokkenheid van kerken in de vorm van ondersteuning met vrijwilligers, beschikbaar stellen van ruimte, bieden van financiën, ondersteuning van lobby richting de overheid en communicatie naar het brede publiek is van het grootste belang.

Voor meer informatie kijk op www.stichtingoikos.nl of www.kerkinactie.nl/armoede

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.