AziŽ-zondag in Yangon

Blog

woensdag 18 oktober 2017De Aziatische Raad van Kerken bestaat dit jaar zestig jaar en dat werd afgelopen zondag 15 oktober, uitbundig gevierd. Op deze AziŽ-zondag waren zoín tweeduizend christenen vanuit heel AziŽ bijeen gekomen in Yangon, Myanmar. Een indrukwekkend gebeuren, uitbundig door de muziek en zang, en ook plechtig door de woorden van herinnering en de voorbeden voor landen en kerken. Kleurig en fleurig was het door alle kerkelijke gewaden van blinkend wit tot rood en paars en hemelsblauw, door de traditionele kleding van de etnische minderheden die een fundamenteel deel zijn van christelijk AziŽ, van Myanmar tot IndonesiŽ, van Taiwan tot Nieuw-Zeeland. Een bijzondere viering ook, omdat die in Myanmar was, waar nu, ondanks alle zorgen die er nog altijd zijn in dit land, voor het eerst na zoveel jaren militaire dictatuur en isolatie, een dergelijke grote christelijke bijeenkomst gehouden kon worden.

ĎSamen onderweg: profetisch getuigen tot Waarheid en Licht in AziŽí, dat was het thema van de preek van emeritus-bisschop Nababan van de HKBP, de grote Batak-kerk van IndonesiŽ, en de enige aanwezige die de oprichtingsvergadering van de CCA in 1957 in zijn woonplaats Parapat heeft meegemaakt † Het was ook het thema van de ĎAziŽ Zendingsconferentieí die in de dagen voor en na de jubileumviering werd gehouden. Hier waren meer dan zeshonderd gedelegeerden, van raden van kerken, van kerken en van internationale partnerorganisaties.

Samen met collegaís Maaike Wigboldus en Corrie van der Ven was ik er namens Kerk in Actie (en het LTS). †Vier dagen lang luisterden we naar lezingen over theologie en context, lazen we gezamenlijk, in kleinere groepen, de Bijbel en discussieerden we over de verschillende (sub)themaís.Het ging natuurlijk over zending, over zending in de multireligieuze context van AziŽ, waar het christendom in de meeste landen een bescheiden minderheid is. De sub-themaís hadden alles te maken met de context: Ďmensen op driftí, over migranten, vluchtelingen en asielzoekers, †over Ďde uitgeslotenen in de margeí, over mensenhandel en moderne slavernij, Ďde armení, over economische onrechtvaardigheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk. Het ging over de toenemende religieuze intolerantie en de noodzaak van interreligieuze harmonie en over de geopolitieke onrust. Allemaal onderwerpen die in de wereld als geheel aan de orde zijn, maar in AziŽ misschien toch iets heftiger en urgenter. Onderwerpen die hoe dan ook te maken hebben met de zendingsopdracht die nooit in het luchtledige kan worden uitgevoerd, maar altijd vanuit de context.AMC.jpg

Een van de meeste concrete inleidingen was die van Sudha Varhese, een rooms-katholieke zuster, die al meer dan dertig jaar werkt in met de Musahar, Ďde rat-etersí, de armsten van de armen, van de kastelozen, in de Indiase staat Bihar. Haar organisatie heet Nari Gunjan, Ďstem van vrouwení, omdat ook onder de armsten verandering begint bij het organiseren van vrouwen om zo hun stem hoorbaar te maken.

Bijzonder blijft 't om vast te stellen hoe aanwezig, hoe nadrukkelijk en ongelofelijk gevarieerd, het christendom in dit deel van de wereld is. Dat werd mij tijdens deze Asia Mission Conference opnieuw duidelijk, zoals het ook altijd blijkt uit de verhalen en getuigenissen van onze studenten uit China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, MaleisiŽ en IndonesiŽ. Met al die kleuren , al die talen en culturen, met alle politieke, sociale en economische problemen, met alle missiologische vragen en uitdagingen van het multi-religieuze continent dat AziŽ is.

Zondagmorgen maakte ik, met een groepje mede-conferentiegangers, de dienst mee en mocht ik preken in de Nanthangon Karen Baptist Church, een lokale gemeente in Yangon, gesticht in 1902: een levendige en gastvrije kerk van achthonderd leden met zeven predikanten, die leiding geven aan zending en werelddiakonaat, onderwijs en jongeren, met een eigen jeugdkoor en Ėorkest.

Nanthagon.jpg

De baptistenkerk is met meer dan anderhalf miljoen leden de grootste protestantse kerk van Myanmar en onder de Chin-, Kachin- en Karen-ethische minderheden de kerk van het volk. In de Nanthagonkerk was te merken hoezeer dat waar is en hoe belangrijk het is dat geloof en leven, geloof en taal en cultuur bij elkaar horen. Taal en kleding gaven de christelijke identiteit er een eigen culturele kleur.

Tegelijkertijd is het waar dat de kerk als het lichaam van Christus universeel is, internationaal, interkerkelijk, van Šlle talen en culturen. Daarom waren de vieringen, van lokale gemeente en van de CCA, ťn de zendingsconferentie zulke gedenkwaardige en belangrijke momenten van 'samen onderweg', als profetisch getuigenis van Waarheid en Licht

Hong Kong, 18 oktober 2017,

Tjeerd de Boer

NB: Er is heel veel materiaal te delen, dat in ieder geval gedeeltelijk al te vinden is op de website van de CCA:† http://cca.org.hk/home/

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.