De diaconale vorming en toerusting van aankomend dominee Wang Bao Quan

Blog

woensdag 25 oktober 2017In de officieel geregistreerde kerk van China, afgekort de CCC-TSPM kerk, is diaconaat een betrekkelijk onbekend begrip, ook al zijn veel lokale gemeenten bij kerkelijk maatschappelijk werk betrokken. Daarom begon het Luthers Theologisch Seminarie vorig jaar met een Master in Diaconie, speciaal voor studenten uit China. Het programma is zo opgebouwd dat studenten in totaal acht keer voor een week, op een toeristenvisum, naar Hong Kong komen. Vanuit China is een verblijf in Hong Kong voor langer dan een week erg ingewikkeld vanwege visa-procedures en alleen mogelijk voor een heel beperkte groep studenten. Afgelopen maand kwam de groep van negentien diaconie-studenten voor een derde week naar Hong Kong. Eén van hen is Wang Bao Quan (hier op de foto met cursusleider, LTS-collega Po Chu), die aan het Master-programma Diaconie kan deelnemen dankzij een beurs van Kerk in Actie.

 

Wang Bao Quan is dertig jaar, twee jaar geleden getrouwd en sinds kort een trotse vader. Hij deed zijn bachelor theologie aan het theologisch seminarie van de provincie Henan, in de provinciehoofdstad Zhengzhou, en studeerde daarna een extra jaar aan het seminarie in Wuhan.

Sinds 2013 is hij werkzaam als evangelist in de stad Jiaozuo, met 3,5 miljoen inwoners een voor Chinese begrippen niet echt heel grote stad, ten noorden van de Zhengzhou. Als alles gaat zoals verwacht, zal hij volgend jaar bevestigd worden als predikant.  Nu is hij evangelist en lid van een pastoraal team van zes evangelisten. Daarbinnen is hij verantwoordelijk voor het jeugdwerk. Ook preekt hij iedere zondag in een van de deelgemeenten van Jiaozuo. In de centrumkerk van de stad kerken iedere zondag zo’n 1.200 mensen.

Namens het pastorale team is Wang Bao Quan ook betrokken bij de afdeling maatschappelijk werk van de kerk. Daar zat niet zoveel leven meer in.  Ooit was er een ouderencentrum, nu ondersteunt men armlastige studenten die vanuit het platteland naar de stad gekomen zijn om te studeren en vaak bij familie inwonen. Ook wordt er wat gedaan aan buitenschoolse opvang, maar dan houdt het wel op.  “Als ik dit zie, jeuken mij handen”, zegt Wang Bao Quan. “Hier in Hong Kong leer ik de theorie in de LTS-cursus diaconaat en heb ik ook de kans om praktijkervaring op te doen. Ik heb nu al ideeën over hoe ik onze afdeling diaconaal werk veel actiever kan maken. Ook ben ik van plan te kijken of er meer samenwerking met de lokale overheid mogelijk is, al weet ik uit ervaring dat dit niet gemakkelijk zal zijn”.

Juist de opzet van deze cursus waarbij studenten acht keer terugkomen, biedt goede mogelijkheden voor terugkoppeling van ervaringen. Het is geen wonder dat deze cursus van het LTS heel goed aanslaat!

Wang Bao Quan hoopt van de LTS-cursus diaconaat en van de diaconale praktijk in Hong Kong te leren hoe zijn gemeente in China diaconaat zou kunnen opzetten en uitvoeren, met kerkelijke vrijwilligers en welwillende steun van de overheid.

Hong Kong, 25 oktober 2017,

Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.