Voor Effies; onderdak in Enkhuizen

Nieuws

dinsdag 17 oktober 2017Je leven ziet er glanzend uit. Man, kinderen, een baan, een huis. Alles wat je hartje begeert. En dan heb je ineens niets meer. Tja, hoe komt dat? Dingen stapelen zich op. Het lukt niet meer om orde op zaken te stellen. Bij hulpinstanties word je van het kastje naar de muur gestuurd. Je leven is één grote puinhoop. Maar dan grijpt de diaconie van Enkhuizen in. Door de hulp en het tijdelijk onderdak krijg je je leven weer op de rit.

 Zomaar een verhaal van iemand die onderdak vond bij Voor Effies, de tijdelijke woonplek die de diaconie van de Protestantse Gemeente Enkhuizen samen met de woningstichting Welwonen opzette. Mensen krijgen een jaar lang de mogelijkheid van een nieuwe start, onder begeleiding van maatjes, professionele hulpverleners die de mensen bijstaan in de dagelijkse beslommeringen. Er zijn 4 volledig ingerichte woonplekken beschikbaar.

Liefst op de achtergrond
Voor Effies is voor mensen bij wie het leven tegenzit. Theo Visser en Margreet Keesman zijn vanuit de diaconie betrokken. Aanvankelijk voelden ze niet zo voor publiciteit rond het project: “De bewoners hebben recht op privacy. En van ons hoeft publiciteit ook niet zo nodig. Het gaat niet om ons, we doen ons werk als diaken het liefst op de achtergrond. Wij doen alles wat professionele hulpverleners niet doen, zo kun je het samenvatten. Dat is een bewuste keuze: wij zijn geen hulpverleners en willen dat ook niet worden¨. Wie bij Voor Effies onderdak heeft, hoeft het allemaal niet alleen te doen, begeleiding wordt geregeld door de diaconie. Wel wordt verwacht dat mensen zelf ook stappen zetten.

Elkaar serieus nemen
Iedereen kan een verzoek indienen om bij Voor Effies te wonen. Op elke aanvraag volgt een intakegesprek, want niet iedere aanvraag wordt gehonoreerd. De diaconie vraagt informatie op en indien nodig een machtiging van de kandidaat om namens hem of haar gegevens op te mogen vragen bij diverse instanties. Dat is nodig om vast te stellen of iemand geschikt is voor opvang elders. Een van de afspraken is dat de overeenkomst ontbonden wordt als het onverhoopt niet werkt tussen diaconie en hulpvrager. “Dat wordt vastgelegd, daar tekenen we beiden voor. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien onvriendelijk en streng, maar het is voor beide partijen nodig dat ook de zakelijke kant goed geregeld is. Daarmee laat je zien dat je elkaar serieus neemt.” De kracht van het project is de doorstroming, het gaat om tijdelijke woonplekken. Na maximaal een jaar krijgt de bewoner eenmalig een aanbod van de woningstichting.

Kerk is er voor wie buiten de boot valt
Alles kwijtraken, geen dak meer boven je hoofd hebben – het kan iedereen gebeuren. De Protestantse Gemeente Enkhuizen wil op deze manier laten zien dat de kerk er is voor wie buiten de boot valt. De intakegesprekken vinden altijd plaats in de Zuiderkerk, de thuishaven van de diaconie. “Dat doen we bewust. Wij willen dat de link naar de kerk heel duidelijk is. Wij vinden dat we van God de opdracht hebben gekregen om naar elkaar om te zien. Een hulpvrager weet meteen dat dit ons uitgangspunt is, dat onderstreept zo’n afspraak in het kerkgebouw.”

Zelf iets soortgelijks starten?
Voor Effies is een goed voorbeeld van een een Zorgzame Kerk (meer informatie: www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk). Een kerk die zich inzet voor zorgafhankelijke mensen binnen en buiten de kerk. Er is met weinig middelen veel bereikt, een paar ingrediënten zijn nodig. Het recept:

  • Eén of twee voortrekkers

  • Een draaiboek. Dit is op te vragen bij de diaconie van Enkhuizen via keesman.m@quicknet.nl. Voor meer informatie kunt u ook dit mailadres gebruiken.

  • Goed contact met de woningbouwvereniging en met het stads- en/of wijkteam in uw woonplaats.

  • Enkele enthousiaste vrijwilligers die als maatje naast een bewoner willen staan.

Bekijk hier het filmpje over Voor Effies:

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.