500+

Blog

zondag 5 november 2017Ons Luthers Theologisch Seminarie (LTS) vierde en viert dit Lutherjaar heel uitbundig en op vele manieren. Zo was er een tentoonstelling over Luthers leven en werken in het voorjaar en een Luthers muziekfestival in september. Het hele jaar waren en zijn er lezingen en conferenties, over de 95 stellingen, over de luthers-anglicaanse en luthers-rooms-katholieke dialogen, over Luther in de context van Azië. Op Hervormingsdag 2017 zelf was er een indrukwekkende en massale viering, georganiseerd door de Lutherse Federatie en de Raad van Kerken van Hong Kong in het Queen Elisabeth Stadium, een evenementenhal – waar duizenden samen Luther herdachten en hun verbondenheid met verleden en heden zichtbaar maakten. Er was een koor van zo’n driehonderd zangers, tientallen predikanten in toga’s in alle soorten en kleuren, muziek en dans en brood en wijn, hygiënisch verpakt in kleine kuipjes (zie foto).

23031522%2010154728744031148%20492724426

Er wordt hier ook heel wat af gediscussieerd over Luthers betekenis en perspectief voor Azië. De lutherse kerken in dit deel van de wereld zijn klein en verdeeld – met uitzondering dan van de Batak-kerken in Noord-Sumatra, Indonesië, waar het lutheranisme de inspiratie werd voor een ware volkskerk.  Wat is typisch Luthers? Hoe belangrijk is het principe van de ‘rechtvaardiging door het geloof’? Het is wel het principe dat iedereen hier kent, vooral omdat het LTS zo in het Chinees heet: Seminarie van de Rechtvaardiging door het Geloof.  Hoe zit het dan met de (goede) werken? Spelen die dan geen rol meer, vroeg ds. Umnai Kui, een van onze promovendi uit Myanmar, zich kritisch af, in een preek, vorige week in onze kapel.  De door Luther niet erg gewaardeerde brief van Jacobus is daar zeer duidelijk over: geloof zonder werken is dood.

We zijn het erover eens dat Luther de kerk en ook de wereld definitief heeft veranderd, door mensen het geloof, de persoonlijk relatie met God, terug te geven, door de Bijbel terug te geven -  in de eigen taal (wie vindt de eigen taal niet belangrijk?) en door, daarom, te pleiten voor onderwijs (en het ‘priesterschap’) voor iedereen. Met Luther begint de moderne tijd, waarin mensen niet meer afhankelijk hoeven te zijn van gezagsdragers en instituten, in Christus gelijk, gerespecteerd en geaccepteerd, ongeacht gender, etniciteit, sociale klasse of kaste. In Christus vrij, met alle discussies over wat ware vrijheid is, zoals tijdens onze Friday Lectures, deze weken. Die vraag is natuurlijk nog altijd actueel en van fundamenteel belang in een regio waarin conflicten tussen etnische en religieuze meerderheden en minderheden, en discriminatie om gender en afkomst aan de orde van de dag zijn.

Over Luther is veel gezegd en valt veel te zeggen, en dat zullen hier aan het LTS nog zeker vaak doen, niet alleen in dit Lutherjaar.  Luther is, ook voor studenten met andere kerkelijke achtergronden, en dat is de overgrote meerderheid van onder meer baptisten, presbyterianen en pinkstergelovigen, een levende bron van inspiratie. Het LTS is daarom ook een heel geschikte plek voor de ontwikkeling en ondersteuning van theologisch onderwijs in Hong Kong, China en landen van Zuidoost-Azië.  Goede theologie is geworteld in de geschiedenis van de kerk van alle tijden en plaatsen, goede theologie gaat verder met de vragen die baanbrekende theologen als Luther stelden en goede theologie probeert antwoorden te geven op de uitdagingen van al die verschillende contexten waarmee onze studenten, predikanten en docenten, iedere dag opnieuw hebben te maken.

Mooi dat er vandaag voor het werk van LTS, voor kerk en theologie in Hong Kong, China en Zuidoost-Azië, gecollecteerd werd!

Hong Kong, 5 november 2017

Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.