Eerste vrouwelijke predikant bevestigd in Marokko

Nieuws

woensdag 22 november 2017Afgelopen zondag (19 november 2017) bevestigde de Evangelische Kerk van Marokko voor het eerst in de geschiedenis van deze kerk zes jonge predikanten. Een historische dag! Nooit eerder had de kerk eigen predikanten in dienst. Alle zes predikanten zijn van Afrikaanse afkomst. Vijf mannen en één vrouw: dominee Miora Andriatsimalia. Hoe wordt een Afrikaanse vrouw predikant in het islamitische Marokko?

Als lekenpredikant aan de slag

Miora komt op jonge leeftijd vanuit Madagaskar naar Marokko om daar opgeleid te worden tot accountant. Door de liefde blijft ze in Marokko wonen, trouwt, krijgt een dochter. Ze is actief lid van de Evangelische Kerk van Marokko. Een kerk vol zwarte Afrikanen, afkomstig uit diverse landen. Deze geloofsgemeenschap heeft elf vestigingen in Marokko. Tot afgelopen zondag werkte hier slechts één evangelist. Dat betekent dat er ook veel leken voorgaan in de kerkdiensten. Miora is één van deze leken-predikanten. Ze geniet hier zó van, dat ze geen moment aarzelt als er een theologisch opleidingscentrum start in Rabat. Een oecumenisch opleidingscentrum, dat mede gefinancierd wordt door Kerk in Actie.

Opgeleid tot diaconaal predikant

Ze betaalt haar eigen opleiding. In drie jaar tijd wordt ze opgeleid tot predikant. In het laatste studiejaar neemt de Evangelische Kerk van Marokko haar in dienst voor haar afstudeerstage. Ze werkt als diaconaal predikant in de grote stad Rabat. Samen met een groep vrijwilligers vangt ze migranten en studenten van Afrikaanse afkomst op, die hier tijdelijk verblijven. De migranten zijn op doortocht richting Europa. De studenten hebben een kleine beurs van de de Marokkaanse staat.

Luisterend oor voor migranten

Ze ondersteunt vooral de migranten met materiële hulp en een luisterend oor. Ze geeft hen voedsel en medicijnen. Ze biedt soms ook onderdak aan zwangeren of vrouwen met baby’s. En ze luistert eindeloos naar al die hartverscheurende verhalen. Verhalen van hoop en wanhoop. Ieder brengt zijn of haar eigen geschiedenis mee. Ze begrijpt hen. Zelf was zij ooit ook onderweg.

Oecumenische opleidingsinstituut

Het oecumenisch instituut Al Mowafaqa (“De Goedkeuring”) leidt christenen op in de Marokkaanse hoofdstad Rabat: protestanten en katholieken samen. Miora ervaart deze gemeenschap van docenten en studenten ervaren als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Het is een steunpunt voor christenen in een bijna uitsluitend islamitische omgeving. Het is fijn om er samen te leren en te bidden.

Kerk als herberg

Dominee Miora zegt: “Als christenen bezitten wij God niet. Gelovigen uit andere religies zoeken God ook. Hier in Al Mowafaqa kunnen we ons geloof beleven en delen. Wij zijn er voor iedereen, die aan onze deur klopt. Zoals de herbergier in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Hij maakte geloven waar. Hij ving de gewonde man op. We mogen in Marokko geen eigen kerken openen. Daarom komen wij hier samen in Al Mowafaqa om ons geloof in Christus te beleven en te delen en in al onze verscheidenheid te vieren.”

Vindplaats voor dialoog tussen religies

Het instituut is gevestigd in een oud pand, ooit woonhuis met eigen kapel van een rijke Franse familie. De katholieken vestigden er een bibliotheek, waar de Marokkaanse elite graag naar toe kwam voor lezingen of om er te studeren. Die oude bibliotheek met unieke informatie over geschiedenis en cultuur van Noord-Afrika, bestaat nog steeds. De opleiding trekt nu ook veel jongeren: Afrikaanse studenten uit Marokko en uit Afrikaanse landen, waar christenen in de minderheid zijn. Het Instituut Al Mowafaqa biedt ook een opleiding Islam en dialoog. En organiseert lezingen over religie en cultuur. Zo is Al Mowafaqa een kruispunt voor religies en culturen, een opleidingsinstituut voor predikanten en vindplaats voor dialoog.

Zo zijn het opleidingsinstituut Al Mowafaqa en de Evangelische Kerk van Marokko vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Samen zijn we de kerk in actie!

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.