Wereldconferentie over kinderarbeid in ArgentiniŽ

Nieuws

woensdag 8 november 2017Van 14 tot 16 november is er een wereldconferentie over kinderarbeid in ArgentiniŽ. Kerk in Actie is hierbij vertegenwoordigd via de coalitie Stop Kinderarbeid. Ook Stop Kinderarbeid-partners uit Zimbabwe, Mali en Oeganda zullen hierbij aanwezig zijn.

Vertegenwoordigers van overheden, werkgevers, werknemers en het maatschappelijk middenveld uit de hele wereld komen bij elkaar om zich te buigen over het probleem van kinderarbeid en over mogelijke oplossingen. De Nederlandse overheid zal een belofte doen over de eigen inzet voor de komende jaren.

Wat is het standppunt van Stop Kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid zal tijdens de conferentie onder meer pleiten voor:

  • meer investering in onderwijs voor alle kinderen tot tenminste 15 jaar,
  • inzet van bedrijven om kinderarbeid in hun gehele keten aan te pakken
  • betere samenwerking tussen de verschillende partijen om meer effectief te zijn in de strijd tegen kinderarbeid.

Stop Kinderarbeid heeft inbreng geleverd voor de slotverklaring van de Conferentie. De conferentie biedt ook de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen voor een bredere samenwerking.  Stop Kinderarbeid heeft een position paper geschreven, waarin geadviseerd wordt om bottom-up en top-down benaderingen te combineren om kinderarbeid uit te bannen.

Kinderarbeidvrije zones

In het document staat hoe lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en vakbonden samen vaak aanjagers van onderaf zijn om kinderarbeid uit te bannen. Het blijkt effectief te zijn om alle kinderen in een bepaalde gebied uit het werk te krijgen en (terug) naar school te brengen. Met deze aanpak is het mogelijk om te komen tot ‘kinderarbeidvrije zones’. Een kinderarbeid vrije zone is een bepaald gebied (dorp, buurt, enz.) waar iedereen (lokale organisaties, lokale overheden, bedrijven, leraren, ouders en kinderen) samenwerkt om te zorgen dat alle kinderen naar school gaan en niet hoeven werken. 

Overheden moeten zorgen voor goede scholen

Het document beschrijft verder hoe deze benadering van onderaf helpt om te zorgen dat beleid ook uitgevoerd wordt. Als lokale, regionale en nationale overheden hun verplichting nakomen om basisvoorzieningen te treffen, die schoolgaan voor alle kinderen mogelijk maakt, dan vinden structurele veranderingen plaats. Het bedrijfsleven zou kinderarbeid in de volledige productieketen moeten aanpakken volgens internationale richtlijnen (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Internationale organisaties kunnen zorgen voor de gebiedsgerichte aanpak tegen kinderarbeid stimuleren en aansturen op gezamenlijke inzet voor meer impact.

Lees het volledige position paper met aanbevelingen.
Lees meer over de Conferentie.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.