Het belang van geloofsoverdracht aan kinderen in Rwanda

Blog

woensdag 13 december 2017Samen met Ria van Hulsteijn bezoek ik 7 december onze eerste leslocatie in Kayonza. Onze taak bestaat uit twee delen, die beiden te maken hebben met het zondagsschoolwerk. Mwana Ukundwa werkt nauw samen met enkele kerken in alle vier de vestigingen. Al enige tijd geven wij les aan de zondagsschoolleiders van deze kerken, hoe ze het beste Bijbelverhalen kunnen doorgeven aan de kinderen.

In mei kregen we een dringend verzoek van de leidsters. Zij voelden zich als roependen in de woestijn. De predikant en ouderlingen en diakenen vonden hun werk niet belangrijk. Zondagsschool wordt beschouwd als een veredelde crèche. Je moet in de kerk kinderen niet horen en dus moeten ze de volwassenen vooral niet storen. In overleg met Rose (de oprichtster van Mwana Ukundwa) en met Sietske Renting van Kerk in Actie zijn we nu dus in Rwanda om allereerst per vestiging te praten met de predikanten over het belang van het zondagsschoolwerk en daarna de leiding verder te trainen.

Bezoek aan Kayonza

Kayonza is een vrij nieuwe vestiging. Hier werken ze samen met 10 kerken van 5 verschillende denominaties: methodisten, presbyterianen, pinksterkerken en twee nieuwe kerken (Levende kerk en Vergadering van God). Alle 10 de predikanten gekomen zijn. Dit bewijst dat Mwana Ukundwa in hun ogen belangrijk werk doet.

Kindermisbruik

Rose spreekt de predikanten toe over kindermisbruik. Zij onderstreept dat dit overal voor kan komen, ook in kerken, ook in het onderwijs, ook bij zondagsschoolleiders en ook in de gezinnen.

Bidden met kinderen en aandacht voor kinderen

Aan de hand van enkele Bijbelgedeelten uit Deuteronomium en Spreuken leggen Ria en ik de waarde van de zondagsschool uit en de verantwoordelijkheid van de predikanten hierin. We spreken over het belang van bidden met en voor de kinderen, ook in de kerk, b.v. voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan. De predikanten kunnen de kinderen en hun leiding zichtbaar maken in de gemeente en ook de ouders het belang overbrengen om hun kinderen naar de zondagsschool te sturen. In sommige kerken is helaas te weinig ruimte, zodat de kinderen voor de dienst naar de zondagsschool gaan. Maar ook dan kan de predikant aandacht aan de kinderen schenken.

Janny Oorebeek

Het belang van geloofsoverdracht aan kinderen in Rwanda in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.