Kerken in de strijd tegen misbruik van kinderen

Blog

donderdag 21 december 2017Op 13 december beleven we een bijzondere ochtend in Butare. Mwana Ukundwa (AMU) organiseert een open dag rond de strijd tegen kindermisbruik. Alle kinderen die door AMU worden ondersteund en hun ouders zijn uitgenodigd.

Strijd tegen kindermisbruik

Aan 10 van de 25 kerken waar AMU mee samenwerkt, is gevraagd of ze met de kinderen iets willen voorbereiden over 1 Korinthiers 6:15: Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! Dit heftige thema is ook gelijk een wedstrijd.

Risico’s rond misbruik

Alle tien groepen presenteren ieder een kwartier lang een gedicht, een lied of een toneelstuk. In alle optredens wordt gesproken over de valkuilen, die er zijn om misbruikt te worden. Bijvoorbeeld dat meisjes cadeaus aanpakken, zoals een telefoon of kleding. Kinderen die ’s avonds in het donker water moeten halen of een boodschap doen, kunnen worden overvallen. Het zijn soms heftige toneelstukken, die zeer realistisch zijn. De boodschap komt goed over. Aan het eind krijgen de kinderen van de beste drie groepen een cadeau: een aantal schriften voor het nieuwe schooljaar. Zo wil AMU ouders en kinderen overtuigen dat kindermisbruik nooit door de beugel kan en dat ze hier altijd aandacht voor moeten vragen.

Ontmoeting met predikanten in Butare

Op 14 december hebben we een goede bijeenkomst met 25 predikanten van 9 verschillende denominaties. Samuel van AMU benoemt dat de predikanten hun gebedsgroepen en koren wel zaalruimte bieden, maar niet aan de zondagsschool. Er hangt in de consistorie wel een lijst wie er gaat preken, maar meestal geen lijst wie het Bijbelverhaal aan de kinderen gaat vertellen. De gemeenten moeten ook een plaats geven aan de kinderen, want kinderen zijn een kracht en geen last voor de gemeenten. De predikanten erkennen dat ze tot nu toe weinig aandacht aan de zondagsschool en de leiding hebben gegeven. Vanaf vandaag willen ze dat gaan veranderen. Alle predikanten doen aan het eind 3 beloftes, zoals: 

* We gaan goede nieuwe leiding aantrekken.
* We gaan af en toe de zondagsschool bezoeken en met de kinderen bidden.
* We gaan vanaf nu naast de leiding staan en hen helpen.
* We gaan naar de behoeftes van de leiding luisteren.
* We gaan vanaf nu een budget maken voor het zondagsschoolwerk.
* We gaan de ouders aanmoedigen hun kinderen naar de zondagsschool te sturen.
* We gaan komende kerstdagen de zondagsschoolleiding in het zonnetje zetten.

Als al deze beloftes gehouden worden, dan zal er veel gaan veranderen voor de kinderen en hun leiding.

Janny Oorebeek, Butare in Rwanda

Kerken in de strijd tegen misbruik van kinderen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.