Kerst in Hong Kong (China)

Blog

vrijdag 22 december 2017Het wordt inmiddels ons vijfde Kerstfeest in China. We hebben hier heel wat ontwikkelingen meegemaakt en zien nu hoe China in velerlei opzicht voor het offensief heeft gekozen: nationaal en internationaal, politiek en diplomatiek, economisch en militair.

Het congres van de Communistische Partij, afgelopen oktober, maakte duidelijk hoezeer president Xi Jinping, voor een tweede termijn van vijf jaar herkozen, de regie en de strategie voor komende periode in handen heeft. Zijn nieuwe leer van een 'socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk’, is opgenomen in de constitutie van de partij en is nu verplichte leerstof op school en universiteit. De nieuwe wetgeving op maatschappelijk en religieus gebied maakt de controle van de overheid nog directer en ingrijpender dan voorheen. China manifesteert zich met steeds nadrukkelijker militair machtsvertoon in de regio, al dan niet uitgedaagd door de concurrerende machten, rond Korea en de Zuid-Chinese zee. China werkt hard aan het Belt and Road Initiative (BRI) een uitgebreid wereldwijd netwerk van handels- en transportroutes. In dat kader was er begin december een opmerkelijke bijeenkomst in Beijing, waarop niet minder dan 300 politieke partijen uit 120 landen waren vertegenwoordigd, als bijdrage aan ‘het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid en een betere wereld’. Het is maar de vraag of mensen dat hier in Hong Kong ook zo voelen. De gemeenschap staat onder druk, de gedeelde toekomst dreigt een voortijdig eind te maken aan het ‘één land-twee systemen’ principe. Mensen hier vragen zich af in hoeverre Hong Kong nu al onder curatele staat.

Aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) werden de cursussen van het najaarssemester afgesloten. Eerder in november was er het missiologie-seminar en nu de presentaties en evaluaties met de zeer gemotiveerde studenten, uit Hong Kong, China, Myanmar, Cambodia, USA, UK, Zuid-Afrika, Finland en Zwitserland van Inleiding in de Catechese en Zending & Werelddiaconaat (zie foto).  We namen afscheid van de studenten die hun studie in deze periode hebben afgerond. Twee studenten promoveerden als doctor in de theologie, mevr. dr. Casthelia in kerkgeschiedenis en mevr. dr. Marlar in Nieuwe Testament. Zij beginnen in januari als docent in hun eigen seminarie, in Indonesië en in Myanmar.

We bereiden ons voor op Kerst, maar eigenlijk is Kerst allang begonnen. Naar de traditie van onze studenten uit Myanmar worden vanaf de eerste dag van december iedere dag kerstliederen gezongen.  We vierden Kerst met de ‘internationale’ studenten encollega’s, vanzelfsprekend met kerstliederen, en met kerstmutsen:

25354141%2010154826987751148%20152417829.

Naast ons reguliere werk bezoeken Kathleen en ik gedetineerden in verschillende penitentiaire inrichtingen hier in Hong Kong. In een ervan vierde Tjeerd eerder deze maand Kerst, met tweemaal zeventig mannen uit onder andere Nigeria en Latijns-Amerikaanse landen zoals Colombia en Mexico. Tjeerd ging voor in de beide diensten met liederen en gebeden, een overdenking en de viering van het avondmaal, dat alles in Engels en Spaans. Een van de liederen die we zongen gaat als volgt:

Emmanuel,

His name is called Emmanuel

God with us,

revealed in us,

His name is called Emmanuel

Met deze woorden wensen we u allen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar, vol gezonde nieuwe dagen en nieuwe zegeningen!

Hong Kong, 22 december 2017  

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.