Kerst in Hong Kong (China) 2

Blog

dinsdag 26 december 2017Misschien is het nu vooral door Kerst dat de verschillen tussen Hong Kong en China nog duidelijker worden. Verschillen die alles te maken hebben met het verleden, alles met de beleving van het heden en voorlopig ook met toekomstperspectieven. In Hong Kong leeft de Britse (Europese) traditie voort van twee vrije Kerstdagen, in China is Kerst een gewone werkdag. In Hong Kong zingen kerkelijke koren kerstliederen alom, ook in winkelcentra, op pleinen en straathoeken, in Hong Kong wordt het Kerstfeest uitgebreid gevierd. In China wordt mensen, met name de jongere leden van de Communistische Partij, min of meer verboden Kerst te vieren.

Kerst wordt afgedaan als bijgeloof en ‘opium van Westerse geesten’. Als partijleden of hun familie zouden worden betrapt op deelname aan religieuze activiteiten op Kerstavond of Kerstdag, dan zouden disciplinaire maatregelen kunnen volgen. In China gaan vaderlandslievendheid en Chinese culturele tradities voorop. Maar de doelgroep vindt Kerst juist een feest om te vieren, al is dat niet per se een kerkelijke Kerst. Veel jongeren in China hebben er geen flauw idee van dat het Kerstfeest iets met christelijk geloof te maken heeft. Kerst is voor hen het feest van lichtjes en cadeautjes. Dus ook in China is Kerst even aanwezig als waar dan ook ter wereld, al was het alleen al omdat China 's werelds grootste producent van kerstartikelen is.

made%20in%20China.jpg

Tegelijkertijd is Kerst in China ook gewoon het feest van tientallen miljoenen christenen. Misschien vieren in China meer kerkmensen Kerst dan waar ook in de wereld. Bovendien is Kerst in de kerken van China het feest waarop nieuwe leden worden gedoopt en bevestigd.

Zo eenvoudig is de Chinese werkelijkheid dan toch niet. Ook al probeert de overheid Kerst te marginaliseren (en zelfs te vervangen, voorzitter Mao werd geboren op een 26 december en dat is een dag die ware patriotten geacht worden te vieren), te verbieden valt er weinig.  Niet wat betreft de export van kerstartikelen, niet wat betreft het Kersfeest dat in duizenden kerken gevierd wordt. Niet in Hong Kong, waar we, even uitbundig als vrolijk als in de rest van China, Kerst vierden in onze eigen Kowloon Union Church. Dominee Maggie leidde de dienst en de Christmas Carols, dominee Phyllis zong solo en preekte, en samen met dominee Grace gingen deze drie vrouwen ons voor in de viering van het Avondmaal, als afsluiting van een serie diensten, waarin de kaarsen van hoop, vrede, vreugde en liefde werden aangestoken en het licht ging branden van Jezus, die werd geboren in een stal.

Zo kan Hong Kong het licht brandende houden voor een toekomst mét Kerst, ook  in China.

Hong Kong, 26 december 2017,  

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.