Predikanten en zondagsschoolleiders in Kigali

Blog

donderdag 14 december 2017Op 8 december zijn we in de vestiging in de hoofdstad Kigali. Hier zijn vijftien predikanten uitgenodigd van 4 denominaties: naast de methodisten, presbyterianen en Pinksterkerken zijn hier ook twee predikanten van de 7e Dag Adventisten. Later blijkt dat het zondagsschoolwerk van deze laatste kerk al veel aandacht krijgt, ook op landelijk niveau.

Kindermisbruik

Samuel (van Mwana Ukundwa) legt uit dat kinderen geen last zijn voor een gemeente, maar een kracht. Ook hij spreekt over kindermisbruik en vertelt dat in Rwanda 17.000 jonge meisjes zwanger zijn gemaakt en maar 1600 mannen zijn hiervoor gepakt. Er is dus nog veel werk te doen, maar in de kerk kunnen we een ander voorbeeld geven.

Welke boodschap wil je kinderen meegeven?

Ria en ik doen onder andere een oefening om uit hetzelfde Bijbelverhaal de kern te zoeken. Welke boodschap wil je de kinderen meegeven? Vaak zitten er in een verhaal meerdere boodschappen, maar één is voor kinderen voldoende.

De predikanten willen zondagsschoolleiding steunen

Rose vraagt de predikanten om twee punten op te schrijven die ze de komende tijd willen verbeteren wat betreft het zondagsschoolwerk. Mwana Ukundwa zal hier later bij hen op terug komen. Het blijkt dat de predikanten echt willen veranderen en meer naast de zondagsschoolleiding willen staan. Dat is een mooie stap voorwaarts!

Training aan zondagsschoolleiders in Kigali

Op 9 december zijn de zondagsschoolleiders van Kigali uitgenodigd. Van elke kerk is er één persoon uitgenodigd. De mensen van de 7e dag Adventisten komen niet, omdat het Sabbat is. Van één Pinksterkerk komen er twee jonge meisjes van 15 en 17 jaar. We leggen uit dat we de dag ervoor met hun predikanten hebben gesproken en dat ze echt willen veranderen en naast hen willen staan. We krijgen applaus, want dat is wat ze wilden. Deze dag besteden we aandacht aan het vertellen van een Bijbelverhaal en hoe je je hiervoor moet voorbereiden. De verwachtingen zijn:

1. Hoe vinden we de kracht om ons werk goed te doen;
2. Hoe kunnen we verder gaan als er steeds leiding vertrekt;
3. Hoe kunnen we de kinderen de verhalen leren, zodat ze het begrijpen;
4. Hoe kunnen we kinderen leren om christen te zijn en zich te wapenen tegen de buitenwereld.

Ook leren we hen om met andere leiding samen te werken en een soort reglement te maken, waar iedereen zich aan moet houden.

‘s Middags vertrekken we voor zes dagen naar Kibuye, dat aan het Kivumeer ligt in het westen van Rwanda.

Janny Oorebeek

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.