De kerk voor arm en rijk en jongeren in de gevangenis

Blog

dinsdag 2 januari 2018Janny Oorebeek traint samen met Ria van Hulsteijn kerken in Rwanda in hun geloofsoverdracht aan kinderen. Dat doen ze op uitnodiging van Kerk in Actie partner Mwana Ukundwa in Rwanda.

Arme en rijke kinderen gelijk behandelen

Op 15 december komen we bij elkaar met 25 zondagsschoolleiders, een gemengde groep van mannen en vrouwen. Eén leidster vraagt hoe om te gaan met kinderen van verschillende afkomst: arme en rijke kinderen. Hebben we daarvoor verschillende groepen? Ik antwoord dat kinderen in groepen verdelen volgens afkomst, helemaal niet goed is. Iedereen is voor God hetzelfde en Jezus heeft juist opgetrokken met tollenaars en mensen van minder allooi in de ogen van anderen. We moeten alle kinderen hetzelfde behandelen. Elk kind heeft recht om over Jezus te horen vertellen.

Bezoek aan de gevangenis

Op 17 december ga ik met Mwana Ukundwa mee naar de jeugdgevangenis in Nyagatare. DomineeThérèse is predikant van de EPR en de secretaris-generaal van het Rwandese Bijbelgenootschap. We gaan op bezoek met enkele leden van een koor en een predikant uit de Pinksterker om met hen het geloof te delen. In de gevangenis zitten jongeren van 14 tot 18 jaar. Ze zitten daar o.a. voor drugsgebruik, verkrachting, kinderhandel. Ook zitten er meisjes, die hun pasgeboren baby gedood hebben. De meesten zijn al berecht en moeten hun straf uitzitten. Voor jongeren is die ongeveer de helft van de straf van volwassenen.

Tijdens de preek horen de jongeren dat ze altijd de kans hebben om te veranderen en hun leven aan Jezus te geven. Aan het eind vraagt de predikant wie er wil veranderen. Hij bidt voor deze jonge mensen. Tot slot vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Alle jongeren worden hiervoor uitgenodigd en velen doen mee. Het is mooi om dit met elkaar te vieren.

Tot slot mag ik 100 liedboeken overhandigen aan de directeur voor deze jongeren. Het Bijbelgenootschap deelt boekjes uit waarin voor elke dag een Bijbelgedeelte en vragen staan. Na de dienst delen we aan iedereen een flesje sap en een beignet uit. Hiermee maken we het feest compleet. Het was erg goed hier te zijn en met hen Gods woord te delen.

Laatste trainingsdag in Kayonza

De laatste lesdag op 18 december is voor zondagsschoolleiding in Kayonza. Het is goed om te horen dat de meesten al eens een training bijgewoond hebben, waaruit blijkt dat het verloop onder de leiding minder wordt. Tussendoor zingen de kinderen van Mwana Ukundwa nog een paar liederen voor ons. ’s Morgens komen ze in de vakantie bij elkaar om te spelen en te lezen. Ze willen niet naar huis, voor ze voor ons gezongen hebben.

Moed voor de toekomst

De zondagsschoolleiding is blij dat we met hun predikanten hebben gesproken. Veel gemeenten werken al met het 3-jarig programma dat we eerder ontwikkeld hebben. Veel leiding heeft al meerdere keren een training gevolgd. We merken dat veel elementen uit de training door hen opgevolgd worden of dat ze daarin gegroeid zijn. In het begin hadden ze bijvoorbeeld veel moeite om bij een Bijbelverhaal een voorbeeld uit het dagelijks leven te zoeken, maar nu vinden ze dat snel. Dit geeft veel moed voor de toekomst. Het zijn mooie trainingsdagen geweest.

 

De kerk voor arm en rijk en jongeren in de gevangenis in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.