Kerk in Pakistan vraagt hulp van Nederland

Nieuws

dinsdag 6 februari 2018Veel mensen reageren verrast als ze horen dat er in het islamitische Pakistan ook kerken zijn. Christenen vormen een kleine minderheid. Zij zijn vaak slachtoffer van discriminatie of geweld, of worden bij het minste of geringste tot zondebok gemaakt. Ds. Humphrey Sarfaraz Peters, hoofd van de Kerk van Pakistan en bisschop van het bisdom Peshawar, vraagt Nederland via een open brief om hulp.

Geliefde broeders en zusters in God,

Het is een voorrecht en een vreugde om het woord tot u te kunnen richten. Hoewel de kerk in Pakistan een religieuze minderheid vormt, geniet ze een goede reputatie op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en diaconaat.

Op dit moment staat onze kerk voor een paar lastige uitdagingen. Een daarvan is dat we in Pakistan te maken hebben met vooroordelen en discriminatie tegen religieuze minderheden. We willen dat christenen harmonieus kunnen samenleven met andere geloven. De kerk is daarom voortdurend bezig om te werken aan tolerantie, een vreedzame samenleving en menselijke waardigheid.

Andere uitdagingen zijn de groeiende verstedelijking, de armoede, het gebrek aan werk en het grote aantal hoger opgeleiden (ook christenen) dat het land verlaat. Op verschillende plekken in het land ontstaat verdeeldheid en worden kleine kerken gesticht. De grote, erkende kerken in Pakistan streven naar eenheid onder de verschillende kerken en laten regelmatig samen hun stem horen. Het ontstaan van nieuwe kerkjes is een mooie ontwikkeling, maar tegelijkertijd maakt dat het lastiger om gezamenlijk op te trekken.

Ondanks deze ingewikkeldheden blijft de Kerk van Pakistan vechten om te overleven. Ons doel is onveranderd: we willen een instrument van God zijn. We willen onze zegeningen en de liefde van God delen met alle mensen in Pakistan. Broeders en zusters in Nederland, wij danken jullie oprecht voor alle hulp die christenen in Pakistan hebben ontvangen. Of het nu gaat om jullie gebed of om de financiële ondersteuning van ons werk, voor ons speelt de verbondenheid met jullie een belangrijke rol. Onze relatie met gemeenten in Nederland via Kerk in Actie bestaat al tientallen jaren en daar zijn we dankbaar voor.

We bidden dat we mogen doorgaan om de wereldwijde kerk te versterken en dat we nooit zullen ophouden om de unieke en liefdevolle boodschap van het Evangelie te delen. Moge de Heer ons allemaal gebruiken voor het verkondigen van zijn koninkrijk!

In Christus verbonden,
Ds. Humphrey Sarfaraz Peters
Hoofd van de Kerk van Pakistan en bisschop van het bisdom Peshawar


Meer verhalen van christenen in Pakistan?

In het boek Mensen van Hoop vertellen christenen in Pakistan hoe zij vechten voor voor vrede en een rechtvaardige samenleving. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere minderheden die te maken hebben met discriminatie en geweld. Het boek Mensen van Hoop gaat over hun geloof, hun vastberadenheid en hun kracht. Het boek is gratis te bestellen.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.