Ping Ping Wang is een van de studenten die door Kerk in Actie ondersteund worden in hun diaconale vorming en toerusting.

Blog

dinsdag 6 februari 2018In de officieel geregistreerde kerk van China, afgekort de CCC-TSPM, is diaconaat als zodanig een betrekkelijk onbekend begrip, en dat terwijl veel lokale gemeenten wel degelijk bij kerkelijk maatschappelijk werk betrokken zijn. Daarom begon het Luthers Theologisch Seminarie vorig jaar met een Master in Diaconie, speciaal voor studenten uit China. Het programma is zo opgebouwd dat studenten in totaal acht keer voor een week, op een toeristenvisum, naar Hong Kong komen. In januari kwam de groep van inmiddels 26 diaconie-studenten voor een vijfde week naar Hong Kong. En van hen is Ping Ping Wang (hier op de foto met cursusleider, LTS-collega Po Chu), die aan het Master-programma Diaconie kan deelnemen dankzij een beurs van Kerk in Actie.

Ping Ping Wang is 29 en single. Zij komt, net als haar medestudent Wang Bao Shan, die we vorig jaar oktober interviewden (zie blog), uit de provincie Henan. Ze heeft twee jaar theologie gestudeerd aan het Zhongnan Theologisch Seminarie in Wuhan en daarna twee jaar aan het seminarie in Zhengzou, de provinciehoofdstad. Na het afronden van haar studie in 2013 heeft Ping Ping drie jaar gewerkt als evangelist (hulppredikant) in verschillende kerkelijke gemeenten van de CCC/TSPM-kerk in Zhengzhou. Ze is sinds 2016 verbonden aan de Taiping Christian Church van Dongguan, een grote stad (van acht miljoen inwoners!) precies tussen Hong Kong en Guangzhou, de hoofdstad van de provincie Kanton.

Enigszins verlegen vertelt ze dat die eerste drie jaar als evangelist geen salaris ontving, alleen een onkostenvergoeding voor preken. Gelukkig konden haar ouders haar financieel ondersteunen. Nu in Dongguan is haar inkomen als kandidaat-predikant 3000 yuan (386,-) per maand.

De Taiping-kerk in Dongguan heft zon duizend leden. Het pastorale team bestaat uit een predikant, een ouderling en vier evangelisten. De kerk heeft drie meeting points, een soort pioniersplekken in de stad, en groeit. Op zondag zijn er drie kerkdiensten, zondagochtend vroeg, s middags om twaalf uur en s avonds. De ochtend- en de avonddienst zijn in het Mandarijn en alleen de twaalf uurdienst in het Kantonees, de taal van de regio. Veel kerkleden zijn migranten vanuit het noorden van China. Ping Ping preekt iedere zondag en is verantwoordelijk voor het kerkelijk toerustingswerk in alle leeftijdsgroepen , inclusief de zondagsschool. Ze is zich zeer bewust van de mogelijkheid en de noodzaak voor de kerk om maatschappelijk werk te doen. En in Dongguan gebeurt dat ook, er is een weeshuis n een bejaardenhuis. Juist daarom wilde Ping Ping meer weten van diaconie en kon zij zich, op aanbeveling van de provinciale kerkvergadering, inschrijven voor de master diaconie van het LTS.

De master behandelt heel veel facetten van het kerkelijk werk, uiteraard het diaconaat, maar ook bijvoorbeeld jeugdwerk en ouderenpastoraat. Een bijzonder probleem en uitdaging, ook voor de kerk, is dat van de left behind kinderen, kinderen die noodgedwongen het alleen moeten zien te rooien, omdat hun ouders zijn vertrokken als arbeidsmigranten.

Ping Ping is heel enthousiast over de master diaconie en hoopt veel van wat ze leert (en ziet in de praktijk van het kerkelijk-maatschappelijk werk in Hong Kong), in de kerk van Dongguan te kunnen toepassen!

Hong Kong, 6 februari 2018,

Tjeerd de Boer

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.