Palmzondag

Blog

zondag 25 maart 2018Het is maar goed dat er Hong Kong zoveel palmbomen staan, want in de aanloop naar Palmzondag worden heel wat palmtakken ingezet om Jezus’ intocht in Jeruzalem luister bij te zetten. In ‘onze’ Kowloon Union Church (KUC) gebeurde dat vanochtend uitbundig. De kerk zelf was versierd met takken van de waaierpalm, de kerkgangers kregen bij binnenkomst allemaal een palmtak in handen. Aan iedereen werd gevraagd om daar ook werkelijk mee te zwaaien. Pastor Phyllis kwam binnen als een koningin-op-een-ezel en pastor Maggie leidde, samen met de kinderen van de kerk, een bijzonder creatieve viering. Alles dat in de afgelopen weken van Lent (veertigdagentijd) aan de orde was gekomen werd in een kist gedaan, om straks met Pasen te worden geopend (zie foto's).

de%20dominees.jpgpalmtakken%202.jpgkist%20is%20dicht.jpg

Zoals alle jaren vieren we, hier in Hong Kong, Palmpasen in afwachting van wat er staat te gebeuren, de dagen van de Stille Week, en in afwachting van Pasen. Er is, zoals bij ons aan Luthers Theologisch Seminarie, veel aandacht voor het bijzondere karakter van die dagen. Op Witte Donderdag (Maundy Thursday) is er een viering waarin voeten worden gewassen en op Goede Vrijdag wordt een kruisweg gelopen.

In Hong Kong is dat niet zo’n probleem, we kwamen vandaag op verschillende plekken in de stad, in de bus en op straat, mensen met palmtakken tegen. In China ligt dat veel ingewikkelder: iedere religieuze uiting buiten de muren van het eigen gebouw/huis is verboden. Het wordt, ook voor christenen, steeds moeilijker er een eigen organisatie op na te houden.  Intussen gaat 't in China vooral om het Paasfeest. In de kerk van China is Paaszondag de belangrijkste zondag van het jaar, de zondag ook, waarop nieuwe lidmaten worden aangenomen en gedoopt - en op veel plaatsen zullen straks nieuwe christenen worden gedoopt, tijdens kerkdiensten, maar ook, ondanks alles heel publiekelijk, in rivier of open water.  Lent (in Hong Kong) bereidt voor op Pasen, ook in China! 

Hong Kong, Palmzondag 23 maart 2018,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

 

 

 

 

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.