Theologie studeren in Hong Kong

Blog

zaterdag 3 maart 2018Theologie studeren in Hong Kong kan op heel wat verschillende opleidingen. Het Luthers Theologische Seminarie (LTS) is lid van de Vereniging van Theologisch Onderwijs in Hong Kong, waarvan maar liefst achttien theologische seminaries/scholen lid. En dan te bedenken dat dat nog maar de helft van het totale aantal is. Afgelopen week was er de jaarlijkse seminarie-dag, die dit jaar op het Baptistenseminarie gehouden werd. Indrukwekkend om meer dan honderd theologiedocenten bij elkaar te zien en te horen zingen, bidden en discussiëren.

De bijeenkomst is bedoeld om nader kennis te maken, om ervaringen uit te wisselen, in de verschillende vakgebieden, en te kijken wat er samen kan worden ondernomen. Het onderwerp dit jaar was ‘onderwijs en onderzoek’.  Daarbij was er, in het bijzonder, aandacht voor het probleem van de (zelf)censuur en de vraag in hoeverre onderwijs en onderzoek in Hong Kong onder druk staat van China en de ontwikkelingen aldaar.  Die duiden op een steeds strikter toezicht op alles dat met de ‘academie’ te maken heeft. Meer in het algemeen is de relatie met ‘mainland’ een onderwerp van zorg. Zo heeft bijna alle onderwijs in Hong Kong te maken met een toenemend aantal studenten vanuit China. Dat heeft invloed op de onderlinge verhoudingen, tussen studenten en tussen docenten en studenten. Want men vraagt zich af: wie zijn die studenten? Hebben ze een geheime agenda? Op de theologische seminaries is de vraag vooral aan de orde bij het onderscheid tussen studenten vanuit de officieel geregistreerde kerk en de zogenoemde huiskerken. Kunnen die samen naar dezelfde opleiding? Er is veel onderling wantrouwen.

Wat verder op zo’n seminarie-dag opvalt is de unieke positie van het LTS: de enige theologische school in Hong Kong met een Engelstalig curriculum – en op de bijeenkomst was het groepje LTS-docenten ook de enige non-Chinese faculty. Het was indertijd voor Kerk in Actie ook de voornaamste reden om de relatie met juist het LTS aan te gaan, als uitgelezen plek om docenten die geen Chinees spreken - het zou minstens twee jaar fultime taalstudie vergen om dat te bereiken - uit te zenden. Op deze manier kon er kwartier gemaakt worden in Hong Kong en gebouwd aan relaties met kerken en theologische opleidingen in China. We zijn natuurlijk blij om die bijzondere plek die het LTS is en zijn ervan overtuigd dat het unieke daarvan van blijvend belang is. Samen met de collega’s van al die andere theologische instituten hier in Hong Kong, heeft het LTS, juist door de meertaligheid, ook in China en de Zuidoost Aziatische regio veel te bieden.

IMG%2020180303%20WA0009.jpg

IMG%2020180303%20WA0008.jpg

Vandaag was het foto-dag, nog zo’n uniek jaarlijks gebeuren: de voorbereiding, met toga en al, op het afstuderen straks in juni. De foto’s geven alvast een indruk van de internationaliteit van al die studenten die nu nog druk bezig zijn met hun papers en scripties. Studenten als Umnai Kui uit Myanmar, Robby Indarjono uit Indonesië en Kin Tharo uit Cambodja. Of de dominees Qiong Jia en Jun Li uit China, die straks teruggaan om gediplomeerd en wel les te geven op hún seminaries en voor te gaan in hun lokale gemeenten.

Hong Kong, 3 maart 2018,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier  

 

     

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.