Asia Sunday

Blog

zondag 13 mei 2018Het is vandaag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, AziŽ-zondag. Een traditie die begon met de oprichting van de Aziatische Raad van Kerken (Christian Conference of Asia) in 1957 en die aandacht vraagt voor kerk-zijn in AziŽ (in veel Aziatische landen levensbedreigend, letterlijk ťn vandaag: zelfmoordaanslagen in Soerabaja, IndonesiŽ, en burgeroorlog in Kachin State, Myanmar) en die aandacht vraagt voor heel specifieke doelgroepen. Dit jaar voor de Ďanders-vaardigení Ė met de oproep ĎEmbracing the Differently Abled: Upholding Their Dignityí. Bovendien is het, ook in AziŽ, Moeder(zon)dag vandaag. In Hong Kong wordt daarom in veel kerken stilgestaan bij al die Philippijnse en Indonesische moeders die, ver van hun eigen kinderen, zorgen voor de kinderen van anderen!

Poster%20Mission%20in%20Asia.pdf

Aan het Lutheran Theological Seminary (LTS) werd AziŽ-zondag ingeleid met een bijeenkomst over Mission in Asia, afgelopen vrijdag.†††Met zendingscollegaís Ole Jacob Groenvoldt van de Norwegian Missionary Society (NMS) en Ulla Tuovinen van FELM (Finnish Evangelical Lutheran Mission) maakte ik deel uit van een panel over de partnerrelaties tussen Europa en AziŽ in het algemeen, en China in het bijzonder. Zowel NMS als FELM hebben de Chinese geschiedenis en ontwikkelingen vanaf het begin van de 20ste eeuw meegemaakt, met alle conflicten en verschrikkingen die daarbij hoorden. Ze waren betrokken bij de oprichting van het LTS in 1913, en werden, evanals het LTS, gedwongen China te verlaten na de revolutie van 1949. Pas in 1981 werd toestemming gegeven een †deel van het werk te hervatten, dat deel dat ook vandaag de dag diaconaat en ontwikkelingssamenwerking is. Samen met Amity Foundation en de afdeling Maatschappelijk Werk van de CCC/TSPM, de officieel geregistreerde protestantse kerk in China, worden in verschillende provincies van China en op allerlei maatschappelijk gebied, projecten gesteund en uitgevoerd. Samen ook met Kerk in Actie ! †Kerk in Actie is wel de jongere Ďgast aan tafelí in China. Alleen al daarom was het goed iets meer te horen over die lange geschiedenis van samenwerking die Noren en Finnen met China hebben.

In alle gezamenlijkheid zijn we nķ niet alleen betrokken bij diaconaat en ontwikelingssamenwerking, ůůk bij theologisch onderwijs, in AziŽ (opleiding van docenten), in Hong Kong (LTS) en in China, direct, en indirect via Bijbelgenootschappen, bij het opbouwen van bibliotheken, †bij het ontwikkelen van zondagsschoolmateriaal en bij Bijbelvertalingen in de talen van etnische minderheden (zie het verslag van onze Chinareis, afgelopen april) .

AziŽ-zondag is een mooie traditie en is een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor, zoals aangegeven, de soms levensbedreigende situatie waarin christenen in AziŽ zich, ůůk vandaag, bevinden.††Daarom is samenwerken als Ďmission partnersí, in zowel AziŽ als Europa, van levensbelang!

Hong Kong, 13 mei (AziŽ-zondag) 2018,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier,

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.