2,1 miljoen mensen Hoorn van Afrika geholpen door Giro555-actie

Nieuws

donderdag 17 mei 2018Een jaar na de Giro555-actie voor de slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, SomaliŽ en Jemen hebben meer dan twee miljoen mensen in deze gebieden hulp ontvangen met Giro555-geld. Het opgehaalde bedrag (35 miljoen euro) is inmiddels besteed. Het grootste deel ging naar voedsel (43 %), levensonderhoud (23 %), water en sanitatie (17 %). Vandaag verscheen het eindrapport met de resultaten. Hulp is nog steeds hard nodig. Kerk in Actie blijft steun vragen en hulp bieden, met name in Zuid-Soedan en Noordoost-Nigeria.

 

Nederlanders gaven 35 miljoen euro

Het is ruim een jaar geleden dat de nationale actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ voor de door de hongerrampen getroffen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen van start ging. Door een combinatie van conflict, (extreme) droogte en ingestorte economieën leden 20 miljoen mensen in deze gebieden ernstige honger, waren bijna 1,5 miljoen kinderen zwaar ondervoed en werd in delen van Zuid- Soedan hongersnood uitgeroepen. Nederland bundelde haar krachten en bracht 35 miljoen euro bijeen voor hulp aan de slachtoffers.

Voedselhulp, water, landbouw

Met de opbrengst van de nationale actie zijn uiteindelijk 2,1 miljoen mensen geholpen met voedsel, water en sanitatie, levensonderhoud en gezondheidszorg. Zo kregen meer dan 466.000 mensen voedselhulp en werden 439.000 kinderen gescreend op ondervoeding. Ook werden miljoenen liters water uitgedeeld en kregen meer dan 302.000 mensen hygiënevoorlichting. Meer dan 116.000 mensen ontvingen zaden en landbouwgereedschap of visgerei om weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien en meer dan 432.000 dieren werden ingeënt.

Lees het eindrapport van Giro555 over de hulpverlening. Oop pagina 26 t/m 36 staat het werk van ICCO en Kerk in Actie beschreven.

Hongerdood onacceptabel in 21e eeuw

Farah Karimi, actievoorzitter: “Omkomen van de honger in de 21ste eeuw is onacceptabel, en dat liet men massaal blijken. Met haar overweldigende steun heeft het Nederlandse publiek de mensen in deze gebieden, maar ook de hulpverleners die onder moeilijke omstandigheden hun werk doen, een hart onder de riem gestoken. Het gaat om gebieden waar de hulpverlening grote uitdagingen kent en kwetsbare groepen mensen wonen. De gebieden zijn groot en sommige regio’s zijn slecht bereikbaar door een gebrekkige infrastructuur. De hulp werd ook bemoeilijkt door onveiligheid vanwege geweld en conflict, (extreme) droogte, ingestorte economieën, hevige regenval, slecht functionerende overheidsinstellingen, verplaatsingen van ontheemden en cholera. Ondanks al deze uitdagingen hebben de organisaties alles op alles gezet om noodhulp te verlenen en zo een groot aantal mensen geholpen. Daar ben ik enorm trots op.”

Hulp blijft doorgaan vanwege zorgelijke situatie

Helaas is de situatie in veel gebieden nog zeer zorgelijk en blijft hulp hard nodig. Waar in sommige regio’s directe nood is afgewend, nam het aantal mensen in voedselnood op andere plekken toe. Vooral in de landen Jemen en Zuid-Soedan is de situatie door een toename van het geweld verslechterd. In Jemen verdubbelde het aantal mensen in ernstige voedselnood in een jaar tijd. De hulporganisaties achter Giro555 (waaronder Kerk in Actie) werken al in de getroffen landen en zullen aandacht en steun blijven vragen en noodhulp blijven verlenen. Daarnaasst spreken de hulporganisaties de lokale overheden en internationale gemeenschap aan op hun verantwoordelijkheid voor het werken aan structurele oplossingen.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.