Weerzien in Laos

Blog

zondag 10 juni 2018Precies vier jaar geleden was ik in Laos met een groep LTS-studenten. Dat was toen als kennismaking met kerk en samenleving in een andere (anders dan Hong Kong) context. We werden ontvangen en begeleid door LTS-alumni en kregen iets te zien van de beperkingen waarmee de LEC, de Lao Evangelical Church, heeft te maken, in een land dat in veel opzichten nog altijd heeft te lijden onder de gevolgen van de (Vietnam)oorlog.

De afgelopen dagen was ik opnieuw in Laos, nu als lid van de LTS-docentengroep op ‘retreat’. Het LTS heeft de mooie traditie om jaarlijks, na alle diploma-plechtigheden, een bezoek te brengen aan plekken waar oud-studenten wonen en werken. Zo waren we eerder in Indonesië (Batak) en Cambodja, en in de Chinese provincies Heilongjiang en Fujian.

faculty.jpgtuktuk.jpg

Nu dus in Laos, waar inmiddels zo’n dertig LTS-alumni zijn, allemaal verbonden met en/of werkzaam in de Lao Evangelical Church (LEC), als predikant, als docent, als betrokken lid; verantwoordelijk voor het zondagsschoolprogramma, voor Bijbelvertalingen, voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. We hadden de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, om te horen hoe het met hen is gegaan en gaat, te horen over een groeiende kerk en te horen over een kerk die ieder jaar maar weer moet afwachten of er toestemming komt van de overheid om überhaupt te bestaan.

Nakham%20Church.jpganou%20kerk.jpg

Het is natuurlijk stimulerend en ontroerend om oud-studenten te zien gloriëren in een kerkdienst, of te horen vertellen over de rol die de kerk kan spelen bij het (letterlijk) opvangen en begeleiden van anders kansloze kinderen, zodat die nu naar een middelbare school kunnen gaan.

In 1975, toen de Pathet Lao, de communistische partij, de macht greep, leek het christendom in Laos verdwenen. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw keerde het tij, werden kerkgebouwen ‘teruggegeven’ en mocht men weer samenkomen. Nu heeft de Lao Evangelical Church, ruw geschat, 200.000 leden en is zij de belangrijkste christelijke partner van de landelijke overheid, ook voor de beide andere officieel erkende kerken, de rooms-katholieke kerk en de kerk van de zevendedagsadventisten. Meer lokaal zijn er nog altijd conflicten en worden christenen zonder vorm van proces opgesloten vanwege hun geloofsovertuiging.

Maar verder, kan de kerk, heel behoedzaam, bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving, altijd en alleen met toestemming van de overheid.

We bezochten een paar van die bijdrages en raakten onder de indruk van de inzet van de kerk. Laos is heel duidelijk een land in ontwikkeling, waarin de Lao Evangelical Church (ook als minderheidsgroep van ongeveer 3%) een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

Tijdens onze ontmoeting hoorden we dat de LEC op dit moment bezig is met het opzetten van een eigen theologische opleiding. Een belangrijke ontwikkeling, ook omdat de LTS-alumni daar direct bij betrokken zijn.

Het was goed om weer terug te zijn in Laos en goed om te horen hoe een kerk tegen de verdrukking in, heel behoedzaam, groeit, niet alleen wat betreft aantallen leden, maar vooral ook kwalitatief, door een goed opgeleid leiderschap.

Zo werd onze retreat vooral een terugkoppeling naar de eigen opleiding van het LTS en een bewijs van hoe belangrijk het is een Engelstalig, internationaal programma te kunnen aanbieden, voor studenten uit de Mekong-delta, en zeker uit Laos in het bijzonder. 

Hong Kong 10 juni 2018,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.