Help hongersnood in Zuid-Soedan voorkomen

Nieuws

dinsdag 31 juli 2018In Nederland bidden we om regen. Denk in uw voorbede ook aan Zuid-Soedan. Daar voltrekt zich een ongekende menselijke tragedie. Vier miljoen mensen zijn gevlucht voor het geweld van de burgeroorlog waarin honderdduizenden mensen zijn gedood. Door droogte in sommige delen van het land en overstromingen elders is het bovendien steeds moeilijker om het land te bewerken. Hongersnood dreigt.

Ernstig voedseltekort voor tweederde bevolking

Tweederde van de bevolking (vooral vrouwen en kinderen) kampen met een ernstig voedseltekort en ondervoeding. Mensen zijn wanhopig en eten soms gras en onkruid, omdat ze geen andere keuze hebben. De kaart met voorspellingen voor juni t/m september 2018 kleurt steeds roder, wat op dramatische wijze de crisisgebieden toont. Kerk in Actie biedt via Zuid-Soedanese kerken hulp aan Zuid-Soedanezen die in hun eigen land op de vlucht zijn voor droogte, overstromingen en geweld.

Toelichting op kaart voor juni t/m sept.2018: Geel=gespannen, oranje=crisis, rood=noodtoestand, (donkerrood=hongersnood), != zonder hulp zou situatie fase erger zijn.

Voedsel, water, hygiëne, landbouw

Via Zuid-Soedanese kerken delen we voedselpakketten uit, repareren waterputten voor toegang tot schoon drinkwater, geven informatie over hygiëne en gezondheid om ziekten als cholera te voorkomen. Waar mogelijk worden zaden en landbouw gereedschappen verstrekt en landbouwtrainingen gegeven om voedsel te kunnen verbouwen.

Ja, ik geef om hongersnood in Zuid-Soedan te voorkomen!
Voor €50,00 krijgt een ondervoed kind 3 maanden extra voedsel.

Heeft het zin om te geven?

Zuid-Sudan werd begin 2017 ook getroffen door een ernstig tekort aan voedsel. Toen heeft Kerk in Actie daar als lid van Giro555 ook actie voor gevoerd. Hoogleraar Thea Hilhorst vindt dit soort noodhulp absoluut zinvol. In 2017 zei zij over deze hulp: „Noodhulp is er heel erg goed in om levens te redden” Er is volgens haar in de afgelopen decennia op dit gebied veel verbeterd. De hulp is efficiënter, transparanter en veel sneller geworden. „Het is de meest innovatieve sector in de internationale hulpverlening.” Het lijkt soms op dweilen met de kraan open als er in eenzelfde gebied na een paar jaar weer een voedselcrisis ontstaat, maar de hulp die geboden wordt redt mensenlevens. Het heeft dus zin om te geven. Sinds 27 juni 2018 startte bovendien een nieuw vredesproces in Zuid-Soedan, waardoor hulpgoederen nu weer beter toegankelijk zijn, ook in delen die voorheen moeilijker bereikbaar waren!

Hartelijk dank voor uw steun!

Mede dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie hulp bieden aan vergeten vluchtelingen in afgelegen regio’s, zodat mensen weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Ook helpen we de bevolking een vreedzame samenleving op te bouwen, want bouwen aan vrede gebeurt van onderaf.

Meer informatie

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.