Initiatieven voor kinderen

Nieuws

donderdag 5 juli 2018En op de negen kinderen in Nederland groeit op in een gezin waar de eindjes amper aan elkaar geknoopt kunnen worden. Welke hulp is er beschikbaar voor deze gezinnen? En hoe kunt u hier als diaconie bij aansluiten?

Kinderen Armoede

Opgroeien in een gezin met een krappe beurs betekent voor kinderen dat zij zich niet ten volle kunnen ontwikkelen, meer gezondheidsproblemen hebben en vaak buitengesloten worden van activiteiten, zoals schoolreisjes of verjaardagen. Door de problemen thuis kunnen ze zich bovendien vaak minder goed concentreren op school. Dat verkleint hun kansen op een betere toekomst.

Organisaties
Steeds meer organisaties zetten zich in voor kinderen die hiermee te maken hebben. Soms is de hulp specifiek gericht op kinderen, zoals de speelgoedbank of een babyspullenbank. Soms is dit breder gericht op mensen in armoede, maar worden er ook veel kinderen bereikt, zoals bij de Voedselbank en bij SchuldHulpMaatje. Resto van Harte organiseert op veel plekken in Nederland een kinderresto, waar kinderen samen met een kok een lekkere en gezonde maaltijd klaarmaken.

De volgende drie stichtingen richten zich uitsluitend op kinderen die te maken hebben met armoede. Ze zijn landelijk georganiseerd en werken op veel plekken in Nederland.

1. Stichting Leergeld
Leergeld biedt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten zoals mee kunnen gaan met schoolreisjes, het volgen van muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die inmiddels op honderd plekken in Nederland actief is, en werkzaam is in 259 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten.

2. Stichting Jarige Job
Stichting Jarige Job wil de kloof tussen arm en rijk zoveel mogelijk dichten en maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ouders van jarige kinderen krijgen een verjaardagsbox (ter waarde van € 35,-) met de volgende inhoud: slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Omdat de ouders deze boxen ontvangen, weten de kinderen niet dat dit alles door Stichting Jarige Job wordt gegeven. Jarige Job werkt onder andere samen met voedselbanken, omdat deze veel gezinnen in financiële nood in beeld hebben. De voedselbank zorgt er dan voor dat de verjaardagsboxen ruim voor de verjaardagen van de kinderen worden uitgereikt aan de ouders.

3. Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland
Het Jeugdcultuurfonds zorgt ervoor dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen met sport en cultuur. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 450,- per kind per cursusjaar is. Dit bedrag kan afwijken, omdat gemeenten soms eigen regels hanteren. Aanvragen worden gedaan door beroepskrachten die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Lokale overheid
De lokale overheid is in de eerste plaats verantwoordelijk als het gaat om het bestrijden van armoede. Het gemeentelijk armoedebeleid is een belangrijk instrument om de leefsituatie van alle kinderen te verbeteren. De gemeente kan dit in de eerste plaats doen door een ‘kindpakket’ in te voeren. Dit bevat basisbenodigdheden voor kinderen, zoals lessen voor een zwemdiploma en deelname aan vrijetijdsbezigheden.

Een tweede manier is het inzetten van de ‘Klijnsmagelden’. Staatssecretaris Klijnsma heeft in 2016 voor vijf jaar jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ‘kansen voor álle kinderen’. Hiervan gaat 85 miljoen naar de gemeenten. Dit geld is echter niet geoormerkt, terwijl het wel van groot belang is dat dit geld ten goede komt aan kinderen.

Wat kunt u doen als diaken?
Ga in gesprek met organisaties en maatschappelijke initiatieven die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in een gezin met een krappe beurs. Bespreek wat u voor elkaar kunt betekenen. Denk hierbij aan:

  • Verwijzen: U kunt mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen doorverwijzen naar de genoemde stichtingen en er informatie over geven in het kerkblad.

  • Ondersteunen: Met geld, inzamelingsacties, vrijwilligers of het beschikbaar stellen van een ruimte in de kerk kunt u bestaande initiatieven ondersteunen.

  • Samenwerken: Ga in gesprek met bestaande organisaties en bespreek op welke manier u kunt samenwerken.

Zoek contact met de lokale overheid. Ga in gesprek met de beleidsambtenaar, de wethouder of een gemeenteraadslid. Maak kennis met elkaar en onderzoek of je iets voor elkaar kunt betekenen. Probeer een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de regelingen rond armoede voor kinderen goed vindbaar zijn voor hen en hun ouders/verzorgers?

  • Op welke manier zijn de regelingen op elkaar afgestemd zodat ouders alle voorzieningen niet bij verschillende instanties hoeven aan te vragen?

  • Op welke wijze waarborgt de gemeente dat de ‘Klijnsmagelden’ ten goede komen aan kinderen? Hoeveel geld heeft deze gemeente gekregen en waar wordt dat bedrag concreet aan besteed?

Ondersteuning
Zet uw kerk zich in? Bij Kerk in Actie kunt u terecht voor advies en voor activiteiten waarbij u in contact komt met andere diakenen, om van elkaar te leren. Ook is er in 2018 een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kinderenenarmoede of neem contact op met Hester Oosterbroek, h.oosterbroek@kerkinactie.nl.

Dit artikel is te lezen in de juni-uitgave van Diakonia.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.