Ouders van nu en gadgets

Blog

dinsdag 4 september 2018De telefoon of smartphone met internet is niet meer weg te denken uit de Indonesische samenleving. Indonesië is internetgebruiker nummer 5 in de wereld en nummer 4 als het gaat om Facebookgebruik (gebaseerd op het aantal gebruikers). Gemiddeld zit een mobiele telefoon gebruiker 2,5 uur op internet. De computergebruiker zelfs 5,5 uur! De vrouwen van de classis Pugungraharjo vonden het de hoogste tijd om te reflecteren op opvoeding en gadgets.

De activiteiten van de vrouwencommissie van de classis Pugungraharjo staan dit jaar in het kader van parenting (zie het blog “Het beestje bij de naam noemen”). “Ouders van nu” is het overkoepelende thema. In mei ging de eerste bijeenkomst over seksuele voorlichting. Afgelopen maand vond de tweede bijeenkomst plaats over het gebruik van gadgets.

Theologische reflectie
Na de opening nam dominee Karel de deelnemers mee in de wereld van gadgets en de theologische reflectie erop. Op een interactieve manier ontdekten we de positieve en negatieve aspecten van gadgets. Volgens de deelnemers is het positieve van gadgets en in het bijzonder telefoons met internet als volgt: praktisch, een goed communicatiemiddel en vergroot de toegang tot informatie. Maar er waren ook negatieve kanten: gadgets belemmeren goed moreel gedrag, verminderen de werkethos en verkleinen het gemeenschapsgevoel. Een reclamevideo uit Bangladesh (zie bijlage) hielp in het reflecteren op ons eigen gedrag als ouders. Met behulp van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 reflecteerden we op “verbondenheid”. Als we “verbonden” (connected) zijn met internet, zijn we vaak niet verbonden met de mensen dicht om ons heen. Op zo’n moment lijken we op de priester en de Leviet, want de mensen dichtbij of ons werk, of de tijd, of “het moreel goed” is even niet onze zorg. Op welke manier kunnen we solidair en “verbonden” blijven zodat we een naaste kunnen worden voor wie dan ook op ons pad terecht komt?

Psychologische effecten
Na de lunch kwam psycholoog mevrouw Heni een inleiding geven over de psychologische effecten van het gebruik van gadgets. Ik noem in het kort de negatieve en positieve effecten.

Emoties
Positieve kanten: kinderen leren emoties uit te drukken en ze doen dat veel gemakkelijker.
Negatieve kanten: kinderen zijn ongeduldig en snel boos, verder verslechtert de intieme band met ouders.

Gedrag
Positieve kanten: kinderen zijn creatiever, hebben meer zelfvertrouwen (door informatie), ze leren sneller en vinden het leuker om te leren.
Negatieve kanten: de motorische vaardigheden van kinderen verminderen, kinderen beginnen later met spreken, worden snel boos, ze hebben geen doorzettingsvermogen en er is een verslavingsgevaar.

Op sociale gebied
Positieve kanten: kinderen vinden makkelijk aansluiting online en kunnen verbonden zijn met hen die op afstand wonen.
Negatieve kanten: kinderen socialiseren minder en zijn meer gesloten.

Op fysiek gebied
Positieve kant: de oog-hand coördinatie verbetert.
Negatieve kanten: overgewicht, radiatiegevaar en oogziekten.

Tot slot gaf ze tips over de strategie van ouders. Misschien een aantal ingetrapte deuren, maar wel erg nuttig! Ik noem er een paar. Ouders moeten zelf het goede voorbeeld geven, maak spelregels waar je samen overeengekomen bent, weet wat je kind doet online, geeft uitleg waarom je bepaalde dingen wel of niet wilt, geef een goed alternatief. En volgens mevrouw Heni moeten ouders weer tegen “huilende kinderen” kunnen, want de telefoon wordt nog vaak gegeven als zoethoudertje zodat de volwassenen niet gestoord worden (herkenbaar!).

Beloften
De vrouwen waren erg blij met de informatieve dag. Aan het eind van de dag gaven de deelnemers bijvoorbeeld aan dat ze zich meer bewust zijn van de positieve en negatieve kanten van gadgets en ook wat ouders kunnen doen in de opvoeding. En ook werden er beloftes uitgesproken als “ik wil een goed voorbeeld geven”, “ik wil in mijn gezin de tijd beperken van gadgetgebruik”, “ik wil een overeenkomst maken met mijn kinderen over het telefoongebruik”, enz.

Eind dit jaar tijdens de kerstviering met de vrouwen van de classis Pugungraharjo willen we nog terugkomen op deze beloften. Is het gelukt? Waarom wel of niet? Veel wijsheid en zegen toegewenst voor de (groot)ouders van nu!

Ouders van nu en gadgets in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.