Amersfoortse Bergkerkjongeren vieren Sint Maarten met kinderen AZC

Blog

maandag 1 oktober 2018Kinderen die wonen in het Asielzoekerscentrum (AZC) aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort worden gelukkig niet aan hun lot overgelaten. Vrijwilligers van de ‘Gezelligheid’ zetten zich al geruime tijd voor hen in.

Op woensdagmiddagen wordt een hobbymiddag gehouden voor kinderen tussen 4 en 11 jaar. Daarnaast worden verschillende feestelijke momenten in het jaar met de kinderen gevierd, zoals het Sint Maartenfeest. Ook dit jaar wordt het feest weer georganiseerd.

De Gezelligheid is opgericht door vrijwilligers die eerst meehielpen bij de stichting De Vrolijkheid. Eind 2014 werd door de Vrolijkheid gekozen voor een andere manier van werken, namelijk met professionele kunstenaars in kortlopende projecten. De vrijwilligers op het AZC zorgden voor een doorstart, zodat de kinderen toch elke woensdagmiddag konden blijven komen om te knutselen. De Gezelligheid en de Vrolijkheid werken in goede harmonie samen. Het AZC faciliteert hun werk door het lokaal en basismateriaal ter beschikking te stellen.

Marijke Visser is al geruime tijd de ‘kartrekker’ van het Sint Maartenfeest en doet dat met verve, samen met vaste vrijwilligers Tjitske, Nelleke, Katja en Melchior. Regelmatig wordt ook een beroep gedaan op de jongeren van de Bergkerk uit de groep ‘Rond de 15’ als extra hulp nodig is. De eerste twee jaren deden ongeveer 20 kinderen mee. Nu is de opkomst zeker twee keer zo groot. 

Feest van delen
Sint Maarten is een feest van geven en met elkaar delen. Volgens de legende was Maarten een Romeinse soldaat, geboren in 316, die in de stadspoort van Amiens zijn mantel doormidden scheurde en de helft aan een bedelaar gaf. Nadat hij die nacht gedroomd had dat Jezus de bedelaar was geweest, bekeerde hij zich. Later werd hij als Sint Martinus heilig verklaard en op zijn sterfdag wordt zijn leven herdacht door te geven en te delen.

In de aanloop naar het Sint Maartenfeest op het AZC doen de vrijwilligers samen met de kinderen de nodige voorbereidingen. Zo ook in 2017. Het verhaal van Sint Maarten werd verteld, er werd een boekje gemaakt en van oude melkverpakkingen zijn ingenieuze lampionnen gemaakt met lichtjes erin. Er zijn tasjes bedrukt, inkopen gedaan, helpers geregeld. Zo zegden de jongeren uit de Bergkerk toe om in het donker als ‘post’ op het terrein te gaan staan met een lantaarn om het zoeken door de kinderen te vergemakkelijken.

Rond 5 uur in de avond was iedereen er helemaal klaar voor en bij het vallen van de avond gingen de kinderen in groepjes op pad, de liedjes uit volle borst zingend. De kinderen kunnen niet - zoals elders gebeurt - zingend door de straten trekken en overal aanbellen. In plaats daarvan gaan ze op zoek naar de op het terrein verspreid staande jongeren en daar moet soms hevig naar gespeurd worden. Maar eenmaal gelukt, werd er nog harder gezongen en als tegenprestatie werden snoepjes en cadeautjes in de meegebrachte tasjes gedaan. Daarna werd het feest binnen voortgezet met mooi versierde koeken en limonade. Hartverwarmend!

Enthousiasme
Dit soort activiteiten zijn echt nodig, vertelt Marijke. Kinderen hebben weinig afleiding binnen het AZC, daarom is de hobbyclub heel belangrijk voor ze. Wekelijks komen er rond de 15 kinderen naar de Gezelligheid, maar het kunnen er ook twintig zijn of meer. Meest meisjes en kleine jongens, want grotere jongens gaan liever gamen. De vrijwilligers steken veel tijd in het voorbereiden, en zorgen voor de aanschaf van verschillende materialen. Het is goed dat hun werk financieel wordt ondersteund door een bijdrage van de diaconie van de Bergkerk. Die is onmisbaar om elke woensdag weer leuke activiteiten te kunnen organiseren en feesten zoals Sint Maarten. Plezierig is ook dat vanuit de Sint Ansfriduskerk medewerking wordt gegeven. Het belang van knutselactiviteiten is niet alleen om kinderen op een prettige manier bezig te houden, maar ook om hen basale vaardigheden bij te brengen, zoals knippen en plakken en niet te vergeten het functioneren binnen een groep. Sommige kinderen hebben heel wat rondgezworven voor ze op dit AZC kwamen en hebben daardoor het nodige onderwijs gemist. Maar als je de kinderen bezig hoort, is het opvallend hoe veel van hen al goed Nederlands hebben leren spreken.

Lichtpuntjes
Het Sint Maartenfeest vorig jaar was een heerlijke avond. Marijke is erg dankbaar voor alle hulp, van de Bergkerkjongeren, de financiële ondersteuning en het fijne team vrijwilligers.

Dit verhaal, geschreven door Pieter Spits, verscheen eerder in Drieluik, kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort.

Op 11 november 2018 organiseren de vrijwilligers van de Bergkerk weer een Sint Maartensfeest voor de kinderen van het AZC. Ook een idee voor uw gemeente?

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.