China in Nederland

Blog

vrijdag 26 oktober 2018Al wonen we inmiddels zo’n twee maanden weer in Nederland, in Leusden, ons hart en hoofd zijn nog vaak in Hong Kong en China. Graag delen we dan ook bij gelegenheid iets van ons leven en werken daar, vertellen we van al die mensen die we hebben leren kennen, de gebeurtenissen die we meemaakten. En natuurlijk onderhouden we onze banden met vrienden, studenten en collega’s in Hong Kong, China en breder in Zuid-Oost Azië

Wat betreft onze werkgerelateerde activiteiten de afgelopen maanden: we hadden een afsluitend en evaluerend gesprek met de begeleidingscommissie. Deze commissie heeft onze halfjaarlijkse werkverslagen steeds trouw gelezen en erop gereageerd. Verder namen we deel aan een bijeenkomst van het Chinaberaad, een beraad van kerkelijke en met kerken verbonden organisaties die een relatie hebben met China.

En er waren mooie ontmoetingen ‘andersom’, bezoekers uit China aan Nederland. Zo kwamen er begin oktober drie Chinese deelnemers aan een diaconale cursus in Denemarken voor een paar dagen naar Nederland. Ds. Enoch, ds. Maria en onze voormalige student aan het LTS, Liang Liang, nu werkzaam is als evangelist in de Driezelf-kerk in Harbin. Het doel van het bezoek was een nadere kennismaking met Kerk in Actie en diaconaal werk hier in Nederland. Ze bezochten een hospice in Wageningen, een basisschool en een opvang van dak- en thuislozen in Den Haag en in Leusden/Amersfoort een kringloopcentrum en het Diaconaal Aandachtscentrum, waar we mochten aanzitten aan de lunch.  Het DAC is een inloophuis en de ‘uitvalsbasis’ van de Amersfoortse straatpastor.

DAC%201%20.jpg

We schreven eerder dat op dezelfde zondag dat wij afscheid namen van Kowloon Union Church in Hong Kong, ds. Isabel Hong en haar man Albert bevestigd werden voor zendingswerk hier in Nederland. Ze werden verbonden aan de stichting Send the Lighten aan de Chinese Christelijke Gemeenten Nederland. Inmiddels zijn zij in Nederland om zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen, dat zij in de loop van november op het Nederlands consulaat in Hong Kong zullen afleggen. Tjeerd bezocht hen in Eindhoven, werd onthaald op een ouderwets heerlijke Chinese lunch en ontmoette ook ds. en mevrouw Man. Zij geven leiding aan zeven Chinese gemeenten in Noord-Brabant en Limburg en een gemeente in Luxemburg. In Eindhoven beschikt de Chinese gemeente over een voormalig rooms-katholiek kerkgebouw. 

Chinese%20Church%201%20.jpgChinese%20Church.jpg

De Chinese gemeente van Amersfoort verwelkomde ons, samen met de PKN-wijkgemeenten De Hoeksteen en De Brug, in een ‘terugkomdienst’ die ook gedeeltelijk in het Chinees gevierd werd. Onderdeel van die dienst was een PowerPoint-presentatie waarmee wij ons verhaal illustreren en vertellen over Hong Kong en China wat betreft Kerk en Samenleving. Dat doen we met veel plezier en er zijn gelukkig meerdere geïnteresseerden.  Zo vertelden we, in bijvoorbeeld Zwijndrecht en Sassenheim, over de recente politiek-economische én kerkelijke ontwikkelingen in China en Hong Kong en de verschillende programma’s en projecten van Kerk in Actie aldaar. Uiteindelijk gaat het over het verder vormgeven van samenwerking: door uitwisseling en in wederkerigheid. Daar dragen we graag het onze aan bij.

kerkdienst.jpg

Leusden, 26 oktober 2018

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.