Wat heeft OTS (Pakistan) in 2017-2018 bereikt?

Nieuws

donderdag 1 november 2018Kerk in Actie steunt het Open Theologisch Seminarie in Pakistan. Een seminarie dat niet zozeer gericht is op theologen, maar juist op gemeenteleden en vooral op tieners. Ze werken in een context van een Islamitisch land. Slechts 1,5 % van de bevolking is christen. Daarbij hebben christenen te maken met discriminatie en komen christenen vaak in de positie dat zij zich moeten verdedigen dat ze christen zijn en zich niet bekeren tot de Islam.

“Ik kwam in de verleiding om het Christelijke geloof te verlaten omdat ik geen goed antwoord had op de kritische vragen die moslims mij stelden. Dankzij de training van OTS weet ik veel beter wat mijn geloof inhoudt. Ik schaam mij niet om vrij over mijn geloof te spreken.”  - Cursist van OTS

Bewust geloven

Het kan ook aantrekkelijk lijken om je te bekeren tot de Islam, zeker als je niet zo bewust met je geloof bezig bent. OTS wil er voor zorgen dat christenen sterk in hun geloof komen te staan. Daardoor zullen ze niet snel ondoordacht besluiten zich te bekeren en kunnen ze een taak opnemen in hun kerkelijke gemeente. Of een taak opnemen in de samenleving, waarbij ze kunnen laten zien dat ze als christen willen bijdragen aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld hun dorp.

Leven in het licht van de Bijbel

OTS heeft een groot aantal trainingen ontwikkeld. Deze trainingen geven de cursisten basiskennis over de Bijbel. Ze leren niet alleen wat er in de Bijbel staat, maar ook wat de Bijbel kan betekenen in hun leven. De cursisten worden uitgedaagd om hun leven vorm te geven in het licht van de Bijbel. Wat betekenen je geloof en de bijbelse normen en waarden voor hoe je omgaat met je omgeving?

429 kerkelijke vrijwilligers getraind

De cursussen worden gegeven door vrijwilligers van verschillende kerkgenootschappen, the Church of Pakistan, de Katholieke Kerk en ook de meer evangelische kerken maken gebruik van het materiaal van OTS. OTS traint de vrijwilligers. Het afgelopen jaar zijn er 31 trainingen gegeven aan in totaal 429 kerkelijk vrijwilligers die de cursussen geven.

Focus is op tieners en op nieuwe gelovigen

Het overgrote deel van de cursisten zijn tieners. Dat is bijzonder want dankzij deze trainingen worden er elk jaar duizenden tieners geschoold en uitgedaagd. Zo werkt OTS aan een nieuwe generatie christenen. 5.919 mensen hebben één of meer cursussen gevolgd. Deze worden in dorpen en steden door heel Pakistan gegeven, altijd vanuit lokale kerkelijke gemeenten. Zo kunnen de cursisten ook na afloop contact blijven houden en bijdragen aan het werk van de kerk. Het aantal cursisten groeit ieder jaar.

Bemoediging

Omdat christenen in de minderheid zijn, is het voor hen heel bemoedigend om samen te komen met andere christenen uit andere omliggende plaatsen. Het is bijzonder als ze met honderden medecursisten, vaak dus honderden tieners hun geloof en hun geloofsvragen kunnen delen. Zo zien ze dat ze niet de enige zijn. Het afgelopen jaar zijn er 15 grote bijeenkomsten (student’s day) gehouden voor de deelnemers aan de cursussen. Deze zijn door in totaal 3.180 mensen bezocht.

Nieuwe cursussen

OTS is steeds bezig om nieuw trainingsmateriaal te ontwikkelen en het materiaal up-to-date te houden. Daarmee kunnen ook actuele thema’s ingebracht worden. In het afgelopen jaar zijn er drie nieuwe cursussen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de cursus over hoe christenen reageren op vervolging. Helaas is dit een onderwerp dat voor veel christenen actueel is.

Een kleine, maar krachtige kerk

In Pakistan is de kerk maar klein als je kijkt naar het aantal leden. Maar een kerk in de minderheid kan nog steeds een sterke kerk zijn. OTS zorgt ervoor dat christenen sterk in hun schoenen staan. Door hen te steunen, versterkt Kerk in Actie deze kerk in Pakistan.

Download de presentatie om de resultaten van het jaar 2017 / 2018 van OTS toe te lichten in uw gemeente.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.