Wat kerken (kunnen) doen tegen armoede

Nieuws

woensdag 17 oktober 2018Vandaag is het Wereldarmoededag. Ook in Nederland leven maar liefst 1,1 miljoen mensen in Nederland in armoede. Cijfers waar je van schrikt. Velen van hen hebben gewoon een baan, zijn kinderen van en gaan naar de voedselbank.

Gemiddeld 1 op de 5 Nederlanders hebben schulden. Ook anno 2018 zetten vele Nederlandse kerken zich in voor mensen in armoede. Maar liefst 1.278.300 uur aan vrijwillige inzet.

Kerken en diaconieën doen belangrijk werk voor mensen die in armoede leven. Zo werden er afgelopen jaar meer dan 1547 vakantietassen uitgedeeld aan kinderen in armoede. En zijn er maar liefst 1800 schuldhulpmaatjes.

Hoe helpt Kerk in Actie?

Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke gemeenten in de aanpak van armoede. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een kerkelijk noodfonds of met de start van SchuldHulpMaatje. Dit doen we nog meer:

1. Netwerk ‘Kerk, kinderen en armoede’
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesterijen, en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Kerk in Actie bouwt aan een netwerk rond dit thema. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar diaconieën ervaringen kunnen delen en tips uitwisselen. Lees hier meer.

2. Kerkelijke noodfondsen
Op circa 75 plekken in Nederland zijn diaconieën van Protestantse Gemeenten samen met andere kerken in de gemeente betrokken bij een kerkelijk noodfonds. Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door omstandigheden in geldnood verkeren. Een noodfonds kan snel handelen, waardoor ergere problemen vaak voorkomen kunnen worden. Kerk in Actie adviseert bij het starten van een noodfonds. Lees hier meer.

3. SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is van grote betekenis in de samenleving. Onbaatzuchtige hulp, gegeven door een professioneel getrainde vrijwilliger, laat geen hulpvrager onberoerd. Onderzoek wijst uit dat aanmerkelijk veel meer mensen hun financiële problemen succesvol oplossen met dergelijke steun. SchuldHulpMaatje kan ook in uw woonplaats starten wanneer minimaal drie lokale kerken samenwerken. Het landelijke projectbureau voorziet van advies, ondersteuning en training. Lees hier meer.

4. Armoedeonderzoek
Kerk in Actie is mede-initiatiefnemer van het tweejaarlijkse Armoedeonderzoek, waarin protestantse diaconieën, rooms-katholieke parochies, parochiale instellingen en een aantal kleine kerken participeren. De onderzoeken laten zien dat de kerken lokaal zeer betrokken zijn bij financiële hulpverlening. Klik hier voor het armoedeonderzoek 2016 (rapport, publieksversie, tips voor diakenen).

5. Belangenbehartiging
Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de orde stellen.

6. Steun projecten en activiteiten
Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat bestrijdt Kerk in Actie armoede in Nederland. Kerk in Actie steunt onder andere inloophuizen en werk in de grote steden voor verslaafden, daklozen en achterstandswijken.

7. Onderzoek sociale supermarkten
Kerk in Actie en Stichting Oikos hebben een verkennend onderzoek gedaan naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Hieruit blijkt dat zowel voedselbanken als sociale supermarkten het van groot belang vinden om het aanbieden van voedsel te combineren met een begeleidingstraject gericht op het versterken van zelfredzaamheid van de klant. Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

8. Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/armoede. Informatie over de actie Vakantietas is te vinden via www.kerkinactie.nl/vakantietas.

Op zaterdag 26 januari 2019 wordt in Ede een werkconferentie gehouden voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en / of schulden vanuit een kerk. Meld u hier aan

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.