Wat NOAD in 2017 heeft bereikt

Nieuws

donderdag 1 november 2018Meer dan de helft van de bevolking in Pakistan is werkzaam in de agrarische sector. Vaak gaat het om mensen die op hun eigen stuk grond aan landbouw doen. Dankzij hun grond, ook al is het soms maar een klein stuk, hebben ze opbrengsten en dus te eten. Anders is dat voor mensen die geen land bezitten.

Bewustwording

Landloze arbeiders zijn afhankelijk van de mogelijkheid om werk te vinden. Vaak worden ze maar voor een dag ingehuurd en moeten ze afwachten of ze de volgende dag weer werk en dus inkomen hebben. De werkomstandigheden zijn vaak zwaar en er is te weinig werk voor de aantallen landloze arbeiders. De organisatie NOAD zet zich voor deze landloze boeren in. Mensen zijn zich vaak niet bewust van hoe het komt dat ze arm zijn en dat zij er wat aan kunnen doen om hun eigen situatie te verbeteren. Voorlichting en bewustwording is dus cruciaal.

1642 families bezocht

Vaak is het voor mensen een grote stap om te participeren. Veel mensen hebben nauwelijks onderwijs gehad en kunnen niet lezen en schrijven. Zij zijn dan ook vaak onzeker over hun mogelijkheden. Persoonlijke gesprekken bij mensen thuis helpen hen over een drempel heen. Zo zijn er in 2017 1.642 families bezocht.

Situatie zelf verbeteren

Naast de huisbezoeken zijn er bijeenkomsten waar verder voorlichting gegeven wordt. NOAD vertelt hier wat zij samen met de mensen uit de gemeenschap kunnen doen om de situatie te verbeteren. Centrale boodschap is dat NOAD wel ondersteuning kan geven, maar dat mensen het zelf moeten doen. In 2017 zijn er 72 bijeenkomsten gehouden om mensen bewust te maken over armoede en de kans om hieruit te komen. In totaal zijn hier 2400 mensen op afgekomen. 

180 nieuwe ondernemers

NOAD helpt mensen om niet meer afhankelijk te zijn van hun werk als dagarbeider. Ze helpen mensen om een eigen bedrijfje te starten. Maar niet iedereen heeft het in zich om te ondernemen. Ze selecteren mensen die dit, met steun van NOAD, kunnen en die echt gemotiveerd zijn. In 2017 zijn er 180 personen geselecteerd die het in zich hebben om ondernemer te worden. Zij worden begeleid om zelf te ontdekken wat voor bedrijfje bij hen past en wat voor bedrijf levensvatbaar is. 

Ondernemersgroepen gestart

In de aanpak van NOAD worden steeds 10 mensen aan elkaar gekoppeld. Zij helpen elkaar, denken met elkaar mee en leren van elkaar. In 2017 zijn er 18 ondernemersgroepen van 10 personen opgericht. Naast het leren van elkaar sparen ze ook gezamenlijk om nieuwe ondernemingsplannen mogelijk te maken. 

Sparen en investeren

Een onderneming starten kost geld. NOAD helpt met de investering. Maar de deelnemers moeten eerst zelf een bedrag sparen. Als ze dat gedaan hebben, en dus ook laten zien dat ze gemotiveerd zijn, krijgen ze geld van NOAD om te investeren. Dat is een geldbedrag van ruim 100 euro. Met dat bedrag kunnen ze bijvoorbeeld voorraad kopen als ze een winkeltje beginnen of een naaimachine als ze een kleermakersbedrijf starten. Zo heeft Atish Tamreen nu een succesvolle beauty shop en haar maandelijkse inkomen is ruim verdubbeld. En Mr. Anayat heeft een winkel. Dankzij NOAD heeft hij geleerd hoe hij zijn boekhouding moet bijhouden en hoe hij zijn omzet kan vergroten. 

Lange termijn

Door mensen te leren ondernemen en hen te helpen bij de start van hun onderneming, kunnen mensen uiteindelijk zelf een inkomen verdienen. Daarmee hebben ze geld voor zichzelf en voor hun gezin. Dankzij dit werk is er geld om te eten en om kinderen naar school te laten gaan. Mensen helpen om uit armoede te komen kost geld, NOAD kan dat alleen doen dankzij de steun van Kerk in Actie. Dankzij de steun van kerkelijke gemeenten die voor dit doel geven. Het werk van NOAD is duurzaam, want als de onderneming goed loopt, zijn mensen ook op langere termijn aan armoede ontsnapt.


Hartelijk dank voor uw steun! Hierdoor kan NOAD blijven opkomen voor landloze arbeiders.

Download de presentatie  om de resultaten van het jaar 2017 van NOAD toe te lichten in uw gemeente.www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.