Wat REEDS in 2017 heeft bereikt

Nieuws

donderdag 1 november 2018De organisatie REEDS in Pakistan helpt boeren op het platteland van Pakistan aan een inkomen en zo aan een menswaardig bestaan. Een bestaan met toekomstkansen. REEDS helpt de arme bevolking op het platteland. Ze helpen kleine boeren die enkele dieren bezitten of een klein stukje grond hebben. Ze helpen landloze boeren om te ondernemen. Ook geven ze vaktrainingen waardoor jongeren hun kansen op werk kunnen verbeteren.

Verandering

De basis van verandering is dat mensen bewust zijn van hun situatie en de mogelijkheden om die situatie te verbeteren. Wanneer je opgegroeid bent in armoede en weinig scholing hebt gevolgd, heb je al snel het idee dat armoede een gegeven is. REEDS heeft dorpsbijeenkomsten gehouden om dat idee tegen te gaan en mensen op een ander, een nieuw spoor te zetten.

Dorpscomité

Ontwikkelingen werken alleen als ze gedragen worden door de bevolking zelf. Een organisatie van buiten kan veel betekenen, maar de bevolking moet het zelf doen. Daarom werkt REEDS samen met comités voor dorpsontwikkeling. Hierin zitten vertegenwoordigers van de dorpen. Zij kennen het dorp en zijn ook aanwezig als de organisatie REEDS er niet is. Het programma wordt zo gedragen door de dorpen zelf.

99 deelnemers

Het dorpscomité heeft samen met REEDS gekeken welke mensen de steun het hardst nodig hebben en wie gemotiveerd is en in de omstandigheid is om met steun een bedrijfje te starten. In 2017 zijn er 99 deelnemers geïdentificeerd voor deelname aan het programma. Dit zijn weduwen, mensen met een handicap, vrouwen, ongeschoolde jongeren en anderen met een laag inkomen. Deze personen hebben vervolgens een training gekregen waarin ze leren om een realistisch ondernemersplan te maken voor hun bedrijfje. Ook leren ze hoe ze hun producten goed kunnen verkopen en leren ze boekhouden.

30% meer inkomen

REEDS geeft de deelnemers ook een startbedrag dat gebruikt kan worden om te investeren. Maar dat krijgen de deelnemers alleen als ze zelf ook een bedrag gespaard hebben. Dankzij het programma van REEDS is het gemiddelde inkomen van de 99 deelnemers in het eerste jaar gestegen met ongeveer 30-35%. De deelnemers hebben werk in hun eigen bedrijfje en maken winst.

Gezondheidskampen voor vee

REEDS ondersteunt ook veehouders. Vaak zit al het kapitaal van de boeren in hun veestapel. Zij hebben enkele dieren die zorgen voor inkomsten. Als dieren ziek worden, is dat voor deze boeren een ramp. Dankzij de gezondheidskampen worden de dieren gecontroleerd en gevaccineerd. In 2017 zijn met behulp van 14 mobiele gezondheidskampen 3.045 veedieren gecontroleerd en gevaccineerd. Dankzij training hebben 57 vrouwen geleerd hoe zij hun vee beter kunnen verzorgen. Ook dat voorkomt ziektes en zorgt voor een hogere productie.

Vakopleidingen

Een andere manier om te zorgen dat mensen een hoger inkomen krijgen, zijn de vaktrainingen. Opleidingen in kleding maken en in elektra zorgen ervoor dat de deelnemers werk kunnen vinden. Zo zijn er 27 jonge vrouwen gestart met een naai-opleiding en 8 jonge mannen in elektra.

Vrede en verzoening

In Pakistan zijn er veel spanningen tussen aanhangers van verschillende godsdiensten. REEDS werkt als christelijke organisatie voor de hele gemeenschap, voor moslims, christenen en hindoes. Doordat zij samen optrekken en samen training volgen, werkt het programma van REEDS ook verbroederend. Dit bevordert de vrede en harmonie.

Dankzij uw steun hebben ouders een inkomen en kunnen hun kinderen naar school.

Download de presentatie  om de resultaten van het jaar 2017 van REEDS toe te lichten in uw gemeente.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.