December

Blog

donderdag 13 december 2018Twee jaar zijn voorbijgevlogen. Het is inmiddels duidelijk dat mijn werk met nog ten minste een jaar verlengd kan worden. Dat is mooi, want het zou gek voelen om alles nu achter te laten. Onaf eigenlijk.

Komend jaar zal ik me blijven bezig houden met onze conferentieseries voor kerkleiders (de foto's bij deze blog zijn van onze laatste conferentie dit jaar, een maand geleden) en met ‘mijn eigen’ programma voor Contextueel Bijbellezen. Ik probeer ook steeds mijn netwerk uit te breiden, en samen te werken met verschillende organisaties en partijen.

Volgend jaar staan er mooie dingen te wachten. Voor onze conferenties hebben we, samen met de commissie van de kerk (ja, die lastige, waar ik vorige keer over schreef), besloten dat we komend jaar gaan nadenken over ‘kerk en eenheid’. Een heel belangrijk onderwerp. Ik denk trouwens dat het ook best wel aansluit bij Nederland, en vragen die er binnen de PKN worden gesteld over eenheid en verdeeldheid.

In het verleden raakte de kerk in Zuid-Afrika verdeeld op ras en kleur. Dan heb ik het over de Dutch Reformed Church, de kerk die stamt uit het koloniale verleden. Deze kerk werd (door de witte mensen) verdeeld in een witte kerk, een zwarte kerk, en een kerk voor de kleurlingen. Men was er van overtuigd dat het in alle opzichten beter was gescheiden te geloven.

Tot op de dag van vandaag blijkt dat gevolgen te hebben, zelfs (of juist) daar waar kerken weer proberen te verenigen. Ik merk dat heel duidelijk in ‘mijn’ kerk, de Uniting Reformed Church. Zoals de naam zegt is dit een kerk die op ‘verenigingspad’ is. De kerk die in het verleden verdeeld raakte op ras en kleur zou weer één moeten worden - en is dat voor een groot deel ook al.

Maar daar komen veel spanningen en veel vragen bij kijken. Deze interne spanningen en verdeeldheid zorgt ervoor dat de focus van deze kerk ook vooral naar binnen is gericht. En dat terwijl er aan de andere kant juist veel behoefte is aan aanwezigheid van de kerk in de samenleving, in de gemeenschappen.

Eén van onze conferentiesessies zal dan ook gaan over het verband tussen kerkeenheid en eenheid (of: harmonie) in de samenleving van Zuid-Afrika. Is daar een verband? Zou er een verband moeten zijn? Beïnvloed of bevordert de verdeeldheid in de kerk ook verdeeldheid in de samenleving? Natuurlijk zullen we ook praten over: wat is eenheid eigenlijk? Het betekent natuurlijk niet dat we allemaal hetzelfde denken. Maar wat dan wel?

Belangrijke vragen, en ik verwacht verhitte discussies. Maar ik hoop vooral dat we de kerkleiders verder kunnen helpen in het leiden van gesprekken in hun gemeenten, en in het werken aan eenheid lokaal, regionaal, en nationaal.

Inmiddels gaan we bijna de zomervakantie in hier. Nog één dag werken en dan vier weken vakantie, met een zomerse kerst dit jaar. Wij zullen er dus ongeveer zo bij zitten over twee weken:

enjoy%20christmas%20on%20the%20beach.jpg

Alvast warme, lichte, en gezegende dagen gewenst in het winterse Nederland! Met het oog op de kerst deel ik nog graag deze mooie tekst van Dietrich Bonhoeffer, die voor mij ook iets weergeeft van de drijfveer voor mijn werk:

God schaamt zich niet voor de nederigheid van de mens, hij
gaat er middenin, hij kiest een mens tot zijn werktuig en doet
zijn wonder daar waar men dat het minst verwacht. God is de
nederigheid nabij, hij houdt van het verlorene, het ongeachte,
het onaanzienlijke, het uitgestotene, van wat zwak en stukgelopen
is. Waar de mensen zeggen: 'verloren', daar zegt hij: 'gevonden'.
Waar de mensen zeggen: ‘veroordeeld’, daar zegt hij: ‘gered’.
Waar de mensen zeggen: 'nee!', daar zegt hij: 'ja!'

December in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.