Op wie vertrouw je?

Blog

vrijdag 14 december 2018Weblog 50 Vorige week zag ik Nour, mijn moslimvriendin. Ze vertelde me dat ze een nieuwe counselor heeft. Ze wil dieper inzicht krijgen in haar leven en hoe ze een goede echtgenoot kan krijgen. Eerder liep ze bij iemand die met heel aparte adviezen kwam: leg dit onder je kussen, eet dat niet, etc. Dat geintje kostte haar ondertussen wel 200 shekel (=50 euro) per uur.

koptekst%20levant.jpg

(Geen) krachten en machten

Het doet me denken aan onze tijd in Kazachstan, waar mensen vanwege trouwen of vruchtbaarheid naar een shaman gingen, een soort toverdokter. Die ging dan met allerlei rituelen de toekomst voorspellen, voorouders raadplegen of je adviezen geven waar je vaak banger van werd. Ook speelde het boze oog een grote rol in het leven van alledag (kinderen binnen één gezin hadden bijvoorbeeld vaak dezelfde kleren aan om geen extra aandacht op zich te vestigen). Ik vraag haar of ze dit herkent. ‘Nee, dat is niet zo sterk bij ons als dat jij nu beschrijft. Wij willen ons in Jeruzalem liever aan de voorgeschreven islam houden, aan dat wat geschreven staat. Als je het over krachten hebt, geloven wij dat Joden daar heel sterk in zijn. Dat komt door die verhalen over Mozes en Aaron in Egypte. Die konden toen al veel meer in dit opzicht dan ieder ander volk in de wereld. Ondertussen ben ik blij dat deze nieuwe counselor me andere dingen leert. Ze zegt bijvoorbeeld: ‘’Nour, je bidt verkeerd. Je moet met je hele hart bidden en geloven dat God je wil geven wat je vraagt. Niet twijfelen! Alleen zo ben je zuiver voor Hem en kan Hij je gebeden horen.’’ Dat helpt me veel meer, Marleen!’ Ik vind het mooi om te horen dat ze uiteindelijk uitkomt bij zuiver gebed tot God. Ik bemoedig haar dan ook om het helemaal van God te verwachten en mag daarvoor hardop met haar bidden.

Wees nuchter

Ik vraag er een collega op mijn werk naar, die met een moslim is getrouwd.  Zij vertelt: ‘Oudere mensen geloven daar sterk in, ze noemen dat ‘het oog’. Wij hadden een hele mooie vijgenboom in de tuin staan. Op een dag kwam er een vriendin van de buurvrouw op bezoek die naar de boom stond te kijken. Na haar vertrek ging de boom plotseling dood. De buurvrouw zei: ‘Ze heeft je boom het oog gegeven!’ Maar haar kinderen zeiden: ‘Gewoon een oude boom, mam!’ Nee, ik zelf en de jongere generatie geloven dat niet meer, wij zijn nuchter door onze betere opleiding. Het beste is je op God te richten, Hem te dienen en je aan de Koran te houden. Geen volksgeloof omarmen. Dat brengt je niks dan angst en ongeluk!’

Focus op God alleen

Om te horen hoe joden hierover denken, maak ik een afspraak met een orthodox-joodse vriendin.  Ik leg haar uit wat Nour heeft gezegd over Mozes en Aaron en de krachten van het Joodse volk. ‘Mooi om te horen dat ze ons als grote bron van kracht zien. Maharal, een rabbijn uit 1700, heeft eens gezegd: ‘’De joden geven leven aan de Arabieren.’’ Via Abraham zijn ze tenslotte familie van ons en het is mooi te horen dat ze dat erkennen. Maar wij joden geloven niet in demonen en de kracht van vervloekingen. Je bent zelf namelijk God niet en mag niet met Zijn krachten werken. Dat heeft Hij verboden.’ Ze weet dat dit bij de kabbala, de mystieke variant van het jodendom in het noorden van Israël, wel speelt. ‘Ik heb een vriend die ooit van een kabbalistische rabbijn de voorspelling heeft gekregen dat hij als oudere met een jonge vrouw zal trouwen en acht kinderen zal krijgen. Nu slaat hij elk meisje af dat langskomt, omdat ze niet jong genoeg is in zijn ogen. Nee, wij mogen alleen achteraf dingen duiden, niet ons bezig houden met toekomstvoorspellingen. We moeten ons direct op God richten op grond van de Torah, het eerste boek dat God aan de mensheid heeft gegeven, de uitleg van de wijze rabbijnen leren en op de door hen aangeleerde manier tot Hem bidden.’ Ik vraag of ze buslijn 7 kent, waarvan er een helemaal vol is met  chamsa’s, handjes die je zouden beschermen tegen het boze oog. En hoe zit het met al die producten met oogjes en chamsa’s in de Joodse wijk in de Oude Stad? ‘Dat is allemaal voor toeristen, die willen dat graag kopen omdat ze erin geloven. Onze taak en ons uiteindelijke levensdoel als joden is alleen tot God bidden. En we geloven dat hoe beter we leven op aarde en hoe meer we nu goed doen, hoe dichter we bij Hem mogen zijn in de wereld die komt.’

Je kunt natuurlijk nog veel dieper ingaan op deze materie en ik besef dat dit slechts enkele stemmen zijn vanuit de islam en het orthodoxe jodendom hier. Maar het valt me op dat ze alle drie erg gericht zijn op de zuivere kern van hun geloof vanuit hun boek. Zou dat komen omdat ze in Jeruzalem wonen, hét religieuze centrum van de wereld, en niet verder af in de periferie? Het zet me aan het denken. Zou dat ook voor het christendom gelden?

Leef het Woord

Ik herinner me het verhaal van een oude vriendin in Bethlehem. Ze kreeg eens twee Jehova’s getuigen aan de deur, een uit Amerika en een uit Frankrijk. Die begonnen het gesprek dat ze haar over Jezus kwamen vertellen. Ze keek hen ondeugend aan en vroeg: ‘Meent u dit echt serieus, dat u uit Amerika en Frankrijk mij komt vertellen over de Man die hier twee kilometer verderop, haast in mijn achtertuin, geboren is? Ik wens u veel succes!’ De man en vrouw wisten niet hoe snel ze weg moesten komen.

Het Hij-woonde-in-mijn-achtertuingevoel herken ik trouwens zelf ook. Sinds ik hier ben, lees ik de Bijbel met andere ogen, alsof ik er zelf deel van uit maak. Ook al zijn de teksten tweeduizend jaar of langer geleden geschreven, een heleboel dingen zijn hetzelfde - wij mensen zijn immers van binnen nog steeds op zoek naar hoop - en ik lees veel teksten met nieuwe ogen. Dat is wonderlijk om te merken. Het Woord leeft en ik krijg daar dagelijks nieuwe kracht door.

De komst van het levende Woord

Woorden, boeken en geestelijke kennis: het doet me denken aan een Bijbelpassage die ik als docent Klassieke Talen in de Adventstijd met mijn bovenbouwklas Grieks las en waarvan ik vind dat het zo intens de kern van het Kerstevangelie verwoordt,  Johannes 1. Hieronder een verkorte weergave (1:1-3, 14-18) in eigen vertaling:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn hierdoor ontstaan en zonder dit is er niet een ding ontstaan van wat er bestaat.

Het Woord is mens geworden en heeft te midden van ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Hij was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij ontstaan, omdat Hij er eerder was dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ook genade op genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en waarheid zijn door Jezus Christus ontstaan. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Zelf God, Die bij de Vader op schoot is, Die heeft Hem ons doen leren kennen.

Een gezegende Kerst en 2019 toegewenst!

 

Op wie vertrouw je? in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.