Predikant uit Myanmar smeekt om hulp voor vervolgde Kachin

Nieuws

maandag 17 december 2018Het leger van Myanmar gaat onophoudelijk door met het geweld tegen minderheden in het land. Naast de Rohingya hebben de militairen toegeslagen tegen de, overwegend christelijke, Kachin in het bergachtige noorden. Dr. Marip La Rip uit het Oost-Aziatische land ziet veel nood onder zijn volksgenoten. Hij is bang dat zij vergeten worden en vraagt om hulp voor hen.

De theologiedocent uit Myanmar - het vroegere Birma - was de afgelopen weken in Nederland. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In zijn proefschrift gaat Marip in op de verschillende manieren waarop Bijbelgedeelten door etnische groepen in Myanmar worden uitgelegd. Dr. Marip La Rip is docent aan het Myanmar Institute of Theology (MIT) in Yangon. Marip –de achternaam staat in Myanmar voor de voornaam– studeerde theologie in de Verenigde Staten en daarna, vanaf 2009, aan de Vrije Universiteit. Terug in Myanmar werd hij docent aan het MIT, een baptistenseminarie met ruim vierhonderd theologiestudenten en ongeveer duizend studenten in andere studierichtingen.

In zijn vrije tijd werkte de docent aan zijn proefschrift, waarvoor hij bepaalde Bijbelgedeelten door verschillende etnische groepen liet lezen. Een van zijn conclusies daaruit is dat het lezen van Bijbelteksten door christenen in Myanmar snel praktisch toegepast wordt. Marip noemt het voorbeeld van een man die in een dorp woonde waar het de regel was dat de vrouwen de zwaarste last droegen, in een band om hun voorhoofd en op hun schouders. Nadat hij in de leesgroep iets meegekregen had over de Bijbelse verhouding tussen man en vrouw, besloot hij om zijn echtgenote niet meer de zwaarste last te laten dragen, ondanks weerstand in het dorp.

Kleren uittrekken
Een tekst die de wetenschapper door verschillende etnische groepen liet uitleggen, was Jeremia 13:26. Daar gaat het over een vrouw van wie de kleren worden uitgetrokken. Dr. Marip: „Westerse feministen ervaren deze tekst als vrouwonvriendelijk. Haar kleed wordt over haar hoofd getrokken, waardoor ze naakt komt te staan. Bij mijn lezers lag dat anders. Volgens hen ging het niet over de verhouding tussen man en vrouw, maar over een beeld van zonde en straf.”

Tijdens zijn verblijf in Nederland bezocht Marip diverse volksgenoten. In Nederland wonen ongeveer honderd Kachin. Deze mensen zijn vooral in de afgelopen tien jaar naar Nederland gevlucht vanwege de burgeroorlog in Myanmar. De meesten van hen wonen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Almere. Marip preekte twee zondagen voor hen in een gehuurde kerk in Amsterdam. Ook leidde hij een doop- en een huwelijksplechtigheid. De voorganger hoopt dat zijn volksgenoten in Nederland uiteindelijk een eigen kerk kunnen vormen.

Terugkeer van vluchtelingen naar Myanmar ziet hij niet als een optie. In het land is al jaren een gewapende strijd aan de gang rond de regio Kachin. Het Kachin Onafhankelijkheidsleger vecht er tegen het Birmese regeringsleger. De Kachin menen dat hen bij de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1948 zelfbeschikking is toegezegd.

Aung San Suu Kyi
Bij het aan de macht komen in 2016 van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi als regeringshoofd hadden de Kachin de hoop dat ze alsnog autonomie zouden krijgen. In plaats daarvan laaiden etnische conflicten op. Niet alleen Rohingya’s, maar ook Kachin sloegen op de vlucht. Op dit moment verblijven ongeveer 150.000 Kachin in vluchtelingenkampen.

Marip: „Meer dan honderd dorpen in de regio Kachin zijn platgebrand. Ruim zestig protestantse kerken zijn geruïneerd. Ik heb vluchtelingenkampen bezocht en was diep onder de indruk van de ellende daar. Veel mensen hebben geen basisvoorzieningen. Er is behoefte aan voedsel en medicijnen. Mijn dringende vraag aan Nederland is dan ook om de Kachin niet te vergeten.”

Kerstcampagne Kerk in Actie
Myanmar telt ongeveer 51 miljoen inwoners. Van hen is 87 procent boeddhist en 6 procent christen. De Kachin –ongeveer 800.000 mensen– zijn overwegend christen. Ongeveer 150.000 Kachin wonen in vluchtelingenkampen in Myanmar. Vooral degenen die in het door het Kachin Onafhankelijkheidsleger gecontroleerde gebied terechtgekomen zijn, hebben het moeilijk. De regering van Myanmar laat hen aan hun lot over. De groep heeft gebrek aan de meest elementaire voorzieningen.

Kerk in Actie biedt hulp aan de kwetsbare bevolking door voedsel, medicijnen en mentale ondersteuning. De opbrengst van de kerstcampagne 'Geef licht aan kinderen in de knel' van Kerk in Actie is onder andere voor de Kachin bestemd en komende zondag wordt in de kerken voor de Kachin gecollecteerd. 

Wilt u de Kachin direct steunen? Maak dan uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Kachin' of doneer online

 

Dit artikel verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.

Wilt u de Kachin steunen met medicijnen en voedsel? 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.