Hoe overleef je extreme droogte?

Nieuws

donderdag 11 januari 2018De extreme droogte in EthiopiŽ duurt al jaren. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken. Voedselvoorraden raken op en stijgende voedselprijzen zorgen ervoor dat miljoenen mensen worden bedreigd door hongerdood. Meer dan 375.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger.

Veel inwoners van Ethiopië zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Ook het noorden van Kameroen raakt langzaam maar zeker haar bron van bestaanszekerheid kwijt doordat de watertoevoer uit de bergen stopt, rivieren verdrogen.

Tegengaan van honger
Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerken hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Het belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig drinkwater. Zo worden voedingssupplementen uitgedeeld aan ondervoede kinderen en zwangere vrouwen en ontvangen boerengezinnen nieuw vee. In de gebieden zet de kerk zich in voor drinkwater op scholen, het herstel van waterputten en de bouw van ondergrondse wateropslagplaatsen. Getroffen boeren en herder krijgen naast voedselpakketten ook nieuw landbouwgereedschap.

In 2017 ontvangen in Ethiopie 8,5 miljoen mensen voedselhulp en 3,6 miljoen ondervoede kinderen en vrouwen krijgen extra voeding. Maar liefst 10,5 miljoen mensen krijgen drinkwater en 2,2 miljoen huishoudens krijgen vee.

"Doordat er geen voedsel meer was, had ik geen andere mogelijkheid dan de voorraad bonenzaad die we in het afgelopen jaar hadden gespaard op te eten."

Voorbereiden op nieuwe rampen
Kerk in Actie biedt naast noodhulp ook steun via wederopbouw of aan het voorkomen van rampen. In die gebieden van Ethiopië en Kameroen waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen. Voor de ondersteuning van de bestaanszekerheid van de bevolking traint en coacht Kerk in Actie kerkelijke partners in Ethiopië en Noord-Kameroen. Via trainingen van watercommissies leren de inwoners zuinig met water omgaan. Boeren leren door landbouwtraining wateropslagplaatsen herstellen, ondergrondse waterputten aanleggen en gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. In de gebieden waar preventieve maatregelen genomen zijn om rampen te voorkomen, zijn de omstandigheden beter dan elders. Het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft is lager, er trekken minder mensen weg en meer kinderen gaan naar school. Ook sterven er minder dieren en zijn er minder conflicten.

“Tijdens de landbouwtraining heb ik geleerd hoe ik mijn oogst beter kan bewaren. Niet alleen de maisoogst ging dit jaar goed. Ik kreeg ook twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus al vijf.”

Een grote stille ramp
Noodhulp heeft vaak betrekking op natuurrampen of oorlogsgebieden die veel in het nieuws zijn. Veel rampen halen de media echter niet. Omdat ze ‘niet groot genoeg’ zijn, omdat ze zich uitermate langzaam ontvouwen. De hongersnoden in Ethiopië en Kameroen zijn daar goede voorbeelden van. Kerk in Actie helpt ook daar waar de media niet zijn. Dankzij de contacten met onze lokale partnerorganisaties zijn we goed op de hoogte van wat er speelt en weten we precies welke hulp nodig is.

De situatie in Ethiopië en Kameroen is bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Kerk in Actie is samen met lokale partnerorganisaties en kerken in op noodhulp, rampenpreventie, voedselzekerheid, en economische ontwikkeling.

Lees meer over dit project of doneer nu

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.