Howick en Lili zijn al thuis

Nieuws

woensdag 29 augustus 2018Howick (13) en Lili (12) uit Amersfoort dreigen te worden uitgezet naar Armenië, ook al is het daar onveilig voor hen. Als ze niet vrijwillig vertrekken dan mag staatssecretaris Harbers hen uitzetten naar Armenië, zo heeft de Raad van State beslist. Howick en Lili kwamen in 2008 en zijn grotendeels hier opgegroeid. De Joriskerk in Amersfoort, wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland “heeft zich hartstochtelijk tegen de uitzetting ingezet”, aldus dominee W.J. Dekker.

De Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderombudsvrouw gaven eerder aan dat Howick en Lili blijvende schade in hun ontwikkeling oplopen bij terugkeer. Kerk in Actie vindt dat in Nederland gewortelde kinderen niet mogen worden uitgezet en pleit al jaren voor een ruimhartig kinderpardon. Daarom steunen we de oproep aan de staatssecretaris om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om Howick en Lili alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Doet u mee? Teken dan de petitie.


Ruimer kinderpardon
Iedere dag dreigen kinderen te worden uitgezet. Honderden van die kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland. We roepen samen met een grote groep maatschappelijke organisaties op tot een wet voor migrantenkinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn. De kinderen leven in grote angst en onzekerheid. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat zij hier al jaren wonen, naar school gaan en vriendjes en vriendinnetjes hebben.

 

Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon in 2013 een oplossing is gekomen. Dat is helaas niet waar. 92% van de kinderen die een beroep doen op het Kinderpardon wordt afgewezen, ondanks dat zij al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Deskundigen zoals de Kinderombudsman stellen dat kinderen uitzetten nadat ze geworteld zijn geraakt, hun identiteitsontwikkeling schaadt en de kans op verergering van de toch al ernstig emotionele problemen waar ze mee kampen vergroot.

 

Per jaar komen er honderden gewortelde kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd. Uitzetting van deze kinderen is een schending van de kinderrechten. Deze kinderen verdienen het na vijf jaar in Nederland te hebben gewoond om zich te ontwikkelen, een toekomst op te bouwen in het land waar ze inmiddels geworteld zijn.

 

Howick en Lili vertelden in de uitzending van Laat op één dat ze bang zijn voor wat hen in Armenië te wachten staat.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.